Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, II Osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Czytaj dalej

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. na targi: Nordic Organic Food Fair 2021, Malmo (Szwecja), odbywające się w dniach 17-18 listopada 2021 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Czytaj dalej