Młodzież z aspiracjami na przyszłych mediatorów odwiedziła zawodowych arbitrów i mediatorów, którzy podzielili się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem.

Z wizytą studyjną do Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz do Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przyjechała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Plewiskach. Młodzi ludzie to pasjonaci mediacji, którzy w ramach Klubu Mediatora starają się wdrażać na terenie swojej szkoły konstruktywne i bezprzemocowe metody rozwiązywania sporów.

Młodzieży towarzyszyła opiekunka Klubu Mediatora – pedagog szkolna Pani Sylwia Fuhrmann. Inicjatorem spotkania był mediator WCAM Pan Robert Schmidt, który wspiera rozwój młodzieży w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów. W spotkaniu uczestniczyły również mediatorki tut. Ośrodka, Pani Halina Kutereba i Pani Agnieszka Lisek. 

Młodzież była bardzo ciekawa metod pracy dorosłych mediatorów, zadawała trafne i inspirujące pytania, dzieliła się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem szkolnym. Mamy nadzieję, że uczniowie będą ambasadorami mediacji wśród swoich rówieśników, nauczycieli i rodziców, a w przyszłości jako dorośli ludzie, jako przedsiębiorcy, pracownicy, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy. Będą umieli i chcieli rozwiązywać wszelkie problemy polubownie i konstruktywnie.