CAiM Wielkopolskie

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji to instytucja powołana przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Centrum, nawiązując do wieloletnich tradycji arbitrażu w Wielkopolsce, zaprosiło do współpracy przy projekcie prawie 20 regionalnych organizacji.

Zasadniczym celem CAiM jest tworzenie szerokiego dostępu do możliwości pozasądowych metod rozwiązywania sporów – arbitrażu i mediacji, a także promocja tego typu rozwiązań. Ośrodek zajmuje się przede wszystkim sporami między przedsiębiorcami, w tym także sporami pomiędzy przedsiębiorcami prywatnymi, a podmiotami publicznymi. W CAiM mogą być również rozwiązywane spory z udziałem konsumentów.

Realizatorom projektu zależy na tym, aby ułatwić polskiemu biznesowi oraz konsumentom dostęp do szybkiego i stosunkowo niedrogiego sposobu rozwiązywania sporów. Dzięki temu poprawić się mają warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także nastąpić ma odciążenie sądów powszechnych i skrócenie czasu trwających w nich postępowań. Co ważne, w ramach programu opracowane zostaną jednolite standardy mediacji na poziomie ogólnokrajowym. Kolejną korzyścią płynącą z projektu jest także integracja organizacji pozarządowych działających na rzecz polskich przedsiębiorców. Dla sektora MSP kluczową korzyścią może być oszczędność środków finansowych i czasu, które do tej pory firmy poświęcały na rozwiązywanie sporów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

CAiM Wielkopolskie

Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.