Projekt „As biznesu – promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce”

Patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Okres realizacji: 01.06.2011-30.11.2012

Partner wiodący: Związek Pracodawców WIPH

Partner organizacyjny: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Partner merytoryczny: Centrum PISOP

W ramach projektu odbywał się plebiscyt „As Odpowiedzialnego Biznesu”, działał także Klub Asa Biznesu, opierający się na cyklu 16 spotkań organizowanych w formie śniadań biznesowych, poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydano także kwartalnik, poruszający tematykę work-life balance, biznesu odpowiedzialnego ekologicznie, synergii biznesu z organizacją pozarządową, wolontariatu pracowniczego czy zrównoważonego biznesu.