Wielkopolski Klaster Zaawansowanych Technik Automatyzacji – ELPROTECH

Klaster ZTA – ELPROTECH powstał na bazie porozumienia 14 wielkopolskich MŚP założycielskich, zawartego 26 lipca 2007 r. na okres trzech lat, do 25.07.2010 r. Na Koordynatora Klastra wyznaczono Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Poznaniu. Zadaniem WIPH jest koordynowanie przedsięwzięć Klastra, prowadzenie mediacji między przedsiębiorcami, udział w tworzeniu strategii rozwoju Klastra i reprezentowania go wobec instytucji zewnętrznych, monitorowania poszczególnych faz realizacji Porozumienia, a także uruchamianie działań na rzecz rozwoju Klastra.

Celem Porozumienia i zawarcia formalnej umowy współpracy jest wspieranie rozwoju, innowacyjności i konkurencyjności MSP członkowskich Klastra, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • poprawy współpracy między przedsiębiorstwami sektora automatyki, współpracującymi dotychczas bez formalnych porozumień,
 • stworzenia przedsiębiorcom tworzącym Klaster możliwości podejmowania i uczestnictwa w dużych i zaawansowanych technicznie projektach, wymagających znacznego potencjału technologicznego i innowacyjnego oraz ułatwienie firmom dostępu do najnowszych technologii,
 • dyfuzji i rozwoju nowych technologii automatyzacji,
 • rozwoju potencjału produkcyjnego i usługowego,
 • dyfuzji powstających nowych struktur i narzędzi finansowych ukierunkowanych na rozwój MŚP,
 • podejmowanie innowacyjnych inwestycji w przedsiębiorstwach członkowskich,
 • stworzenie jednolitego wizerunku i marki Klastra.

Podstawę oferty Klastra stanowi specjalistyczne projektowanie, wykonawstwo i montaż instalacji automatyki oraz szerokiego spektrum instalacji wysokoprądowych i słaboprądowych, od systemów elektronicznych związanych z klasyczną automatyką przemysłową po urządzenia zabezpieczenia i nadzoru obiektowego. Są to m.in. systemy sygnalizacji włamań i napadów, systemy sygnalizacji pożaru, telewizja przemysłowa, nadzór wizyjny i kontrola dostępu.

 

Porozumienia o współpracy:

 • Biuro Polsko-Niemieckie Angelika Menze Sp.z o.o. – Deutsch Polnisches Buro, Poznan
 • Izba Handlowa Hiszpańsko-Polska – Camara de Comercio Hispano Polaca , Barcelona- Madryt
 • Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania – Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

 

Lista członków:

 1. Koordynator: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 2. Politechnika Poznańska – Wydział Informatyki i Zarządzania
 3. ASSMANN
 4. ELPROTECH
 5. ELPROTECH HVAC
 6. ELPROTECH SYSTEMY
 7. FACH INWEST
 8. HKS
 9. LUXMEDIA
 10. PRACOWNIA PROJEKTOWA BS
 11. PS_CONTROL
 12. ALUMAR
 13. UNIMA
 14. SOWINSKI
 15. ASTAT

 

Wydarzenia:

 1. Seminarium klastrowe – 12 maja 2009 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się seminarium tematyczne Koordynatorów oraz przedstawicieli Kadry zarządzającej wiodących przedsiębiorstw członkowskich klastrów wielkopolskich, zorganizowane w ramach projektu „Innowacyjny rozwój firm wielkopolskich poprzez transfer wiedzy i promocję struktur klastrowych” (ZPORR Działanie 2.6).
 2. Konferencja – 25 maja 2009 r. w hotelu Mercure w Poznaniu odbędzie się organizowana przez WIPH konferencja pt. „Transfer wiedzy w strukturach sieciowych”. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 3. Informacje – w dniu 2 czerwca na stronie Portalu Innowacji www.pi.gov.pl ukazał się artykuł poruszający tematykę Klastrów.
 4. INNET “INNOVATION EXPRESS” – Spotkanie informacyjne przedsiębiorstw członkowskich Wielkopolskiego Klastra Zaawansowanych Technik Automatyzacji “ELPROTECH”
 5. Z WIZYTĄ W KLASTRZE KATALOŃSKIM „RIPOLLES” – Spotkania robocze przedstawicieli Klastrów partnerskich w Barcelonie i w Ripoll (26-29.07.2009). Członkowie Wielkopolskiego Klastra Zaawansowanych Technik Automatyzacji „ELROTECH” spotkali się z przedstawicielami Klastra katalońskiego Metalowo-Mechanicznego „RIPOLLES” w Ripoll oraz przedstawicielami Konsorcjum Innowacji i Rozwoju Firm – Konsorcjum RD (Kosorcjum utworzone przez Fundację CIM, Regionalne Stowarzyszenie Pracodawców w Ripoll oraz Obserwatorium – Sekretariatu Przemysłu i Przedsiębiorczości Departamentu Innowacji Urzędu Regionu Katalonii w Barcelonie), zarządzającego rozwojem Klastra „Ripolles”.
 6. Konferencja informacyjno-promocyjna 23.09.2009 r.
 7. Spotkanie robocze z niemieckim Klastrem Partnerskim MOBKOM 7-8 września 2009 r.

 

Kontakt:

Eleonora Sołtysiak – tel. +48 061 869 01 08 e-mail: e.soltysiak@wiph.pl
Zbigniew Wawrzyniak – tel. +48 061 869 01 04 e-mail: z.wawrzyniak@wiph.pl