Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu realizuje projekt „Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Jego celem jest transfer i rozwinięcie innowacyjnych i opartych na doświadczeniu metod nauczania, które przyczynią się do poprawy jakości edukacji biznesowej.

Rola WIPH jako partnera uczelni w tym Projekcie polega na pomocy w nawiązaniu współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami w zakresie opracowania i wykorzystania w procesie dydaktycznym metody „studium przypadku”. Metoda ta pozwala przedstawić dogłębnie konkretne zagadnienie, oparte na realnych danych i w tym celu rozwiązać wraz z grupą szkoleniową konkretny problem gospodarczy. Podstawowymi korzyściami dla przedsiębiorców są: po pierwsze promocja firmy (studium będzie omawiane podczas zajęć z dużą grupą odbiorców), po drugie rozwiązanie konkretnych problemów, które pojawiły się w firmie, bądź branży.

Projects number: 2010-1-PL1-LEO05-11462