Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych

Sieci ekonomiczne, jak klastry lub inicjatywy klastrowe odgrywają istotną rolę w rzeczywistości gospodarczej. Istniejące sieci gospodarcze w Polsce i na Litwie mają wiele problemów z zarządzaniem wydajnością, jak również animacją biznesu. Muszą być wyposażone w narzędzia i procesy analityczne, które umożliwią zarządzanie aktywnością gospodarczą.

Ogólnym celem projektu jest transfer innowacyjnych metod zarządzania aktywnością biznesową i animacją biznesu w sieciach gospodarczych.

Szczególnym celem jest zwiększenie umiejętności zarządzania menedżerów i animatorów w ramach klastrów i inicjatyw klastrów w Polsce i na Litwie poprzez dostarczanie im specjalnych szkoleń oraz wyposażenie ich w niezbędne narzędzia analityczne.

Cele projektu:

  1. Ocena rzeczywistych kompetencji wybranych trenerów zarządzania aktywnością biznesową sieci gospodarczych.
  2. Przeszkolenie 20 trenerów w zakresie zarządzania i animacji sieciami gospodarczymi.
  3. Opracowanie 20 Planów zarządzania sieciami gospodarczymi.
  4. Opracowanie „Zestawu narzędzi managerskich” służącego poprawie jakości zarządzania sieciami gospodarczymi.
  5. Korekta 20 Planów zarządzania sieciami gospodarczymi po otrzymaniu informacji zwrotnej od grupy testowej.
  6. Opracowanie podręcznika oraz artykułu w czasopiśmie międzynarodowym o zarządzaniu i animacji sieci gospodarczych.
  7. Rozpowszechnienie wyników projektu na dwóch międzynarodowych konferencjach.

Grupami docelowymi projektu są: beneficjenci bezpośredni – menedżerów i animatorzy zajmujący się zarządzaniem działalnością biznesową sieci gospodarczych w Polsce i na Litwie. Beneficjentami pośrednimi są: przedsiębiorstwa, firmy, trenerzy, nauczyciele, menedżerowie, społeczeństwo.

Konsorcjum projektowe reprezentują: Navigator Consulting Partners LLP, Wielka Brytania – pole strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania; Human Capital Research and Development Institute – specjalizujący się w rozwoju i wdrażaniu programów szkoleniowych dla dorosłych w ich rozwoju zawodowym; Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Kaunas Chamber of Commerce zaangażowane w łączenie konsultantów, i biznesu w Polsce i na Litwie. Partnerzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie edukacji, zarządzania, jak również doświadczenie w upowszechnianiu wyników projektu; są także biegli w zarządzaniu projektami.

Rezultatami projektu są: 20 przeszkolonych managerów, 20 planów i „1 zestaw narzędzi managerskich”, podręcznik zarządzania sieciami gospodarczymi, jeden artykuł, jak również upowszechnienie wyników na 2 konferencjach międzynarodowych.

Czas trwania projektu to 24 miesięcy.