Natura 2000 szansą na rozwój!

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa brała udział w inicjatywie realizowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo w ramach sieci Natura 2000 i tworzeniem lokalnych Partnerstw Naturowych, złożonych z przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.

Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie komunikacji, wymiana doświadczeń i współpraca w ramach Partnerstw Naturowych.