Zarządzanie Innowacją

Chcesz wprowadzić zmiany w firmie? Wahasz się jaki kierunek obrać? A może Twoja firma dynamicznie się rozwija, zmieniasz strukturę lub model biznesowy?

Jeśli potrzebujesz świeżych pomysłów, know-how lub innowacji, możemy Ci w tym pomóc!

„Zarządzanie innowacją” to projekt Pracodawców RP skierowany do mikro-, małych i średnich firm. W jego ramach oferowane jest bezpłatne wsparcie doradcze w zakresie opracowywania pomysłów innowacyjnych i planów ich wdrażania. Specjalnie na potrzeby projektu zebrano grono najlepszych doradców w obszarze innowacyjności, którzy wypracowany pomysł przeleją na papier w formie funkcjonalnej strategii innowacji. Będzie to dokument, który ułatwi ubieganie się o środki unijne w Nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dodatkowo – dla chętnych – przygotowano szkolenie Ekspert Innowacji, dzięki któremu pracownicy firm zwiększą swoją wiedzę na temat innowacji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.zarzadzanieinnowacja.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami:
22 518 87 72 oraz 61 856 69 71.

Projekt realizowany jest przez Pracodawców RP – organizację reprezentującą 7500 firm, zatrudniających ok. 4 mln pracowników. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa.

Więcej na stronie www.pracodawcyrp.pl lub www.zarzadzanieinnowacja.pl