6 marca 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca projektu „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim”. W czasie konferencji przedstawiono te zielone dziedziny gospodarki Wielkopolski, które dysponują dużym potencjałem w zakresie tworzenia pracy wysokiej jakości oraz możliwości wspierania nowych, zalążkowych lub niszowych zielonych dziedzin gospodarki w Wielkopolsce. Zaprezentowano też dwie powiatowe strategie w zakresie rozwoju zielonego rynku pracy z województwa wielkopolskiego.

Podczas konferencji przekazano uczestnikom raport projektowy w formie książkowej pt. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. wielkopolskim.” Publikacja zawiera między innymi analizę trendów w zakresie tworzenia i utraty miejsc pracy wysokiej jakości w zielonych dziedzinach w województwie wielkopolskim i dwóch regionach porównawczych oraz opis mechanizmów polityki gospodarczej sprzyjających procesom tworzenia tego typu atrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto zawarte zostały w niej sugestie w zakresie uzupełnienia strategii województwa o działania z zakresu rozwoju zielonego rynku pracy.

O projekcie

Współpraca

Strategia Rozwoju Zielonej Gospodarki i Zielonego Rynku Pracy w Wielkopolsce