Certyfikacja, dyrektywy, standardy

Współpracując z ekspertami akredytowanych jednostek certyfikujących, świadczymy usługi doradcze w zakresie auditów oraz wdrażania systemu zarządzania jakością wg standardów ISO.

 

1. Elektroniczny zbiór norm

2.  Aspekty wdrażania dyrektyw UE

3.  Dyrektywy

4.  Normy budowlane

5.  Poligrafia

6.  ISO 14000

7.  HACCP

8. Oznaczenie CE – Produkty wymagające CE, akty prawne, informacje. Wyszukiwarka norm zharmonizowanych, Aktualności CE.