Analizujemy rynki zagraniczne oraz potencjał eksportowy przedsiębiorstw, opracowujemy plany rozwoju eksportu.

  • Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstw
  • Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Przedsiębiorstwa
  • Organizacja wyjazdów studyjnych (spotkania biznesowe, targi, wystawy)
  • Kojarzenie partnerów
  • Analiza rynków zagranicznych