Wspieramy współpracę pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem, wspieramy transfer technologii, tworzymy i koordynujemy powiązania klastrowe.

  • Doradztwo specjalistyczne
  • Audyty technologiczne
  • Audyty energetyczne
  • Wspieranie transferu technologii
  • Wspieranie współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem
  • Tworzenie i koordynacja powiązań klastrowych