Wspieramy firmy członkowskie w nowoczesnych i skutecznych działaniach promocyjnych oraz relacjach z mediami, pomagamy też w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

  • Wydawanie Magazynu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej „ECHO” z możliwością odpłatnego umieszczania reklamy i informacji o własnej firmie
  • Organizowanie imprez promocyjnych firm i wyrobów, połączonych z konferencją prasową i akcją informacyjną w mediach
  • Informacja o imprezach targowych w kraju i za granicą
  • Organizowanie zbiorowych wyjazdów na targi w kraju i za granicę
  • Organizowanie seminariów poświęconych obcym rynkom
  • Kojarzenie partnerów biznesowych