Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, dostrzegając wielowymiarowy potencjał w budowaniu polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, nawiązała aktywną kooperację z województwem czernihowskim na Ukrainie.

Kształtowanie więzi kooperacyjnych z firmami ukraińskimi przynieść ma nie tylko wymierne, obustronne korzyści związane z funkcjonowaniem rynku pracy, ale również wpłynąć powinno na dynamikę wzrostu gospodarczego w Wielkopolsce i na Czernihowszczyźnie. Gdy Polska przechodziła przemiany ustrojowe i wchodziła do Unii Europejskiej, Niemcy były naszymi pośrednikami. Od nich przedsiębiorcy uczyli się kapitalizmu. Dzięki temu w Wielkopolsce działa dzisiaj prawie 5 tys. polsko-niemieckich firm. Teraz my chcemy być takim pośrednikiem dla Ukrainy.

Wychodząc naprzeciw potrzebie nawiązywania więzi biznesowych między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami, w sierpniu br. udaliśmy się z misją gospodarczą do obwodu czernihowskiego. Nawiązaliśmy tam kontakty z lokalnymi władzami, a także ponad siedemdziesięcioma firmami produkcyjnymi gotowymi do podjęcia współpracy z polskimi przedsiębiorcami. W tym samym miesiącu gościliśmy w Poznaniu ukraińską delegację, której przewodniczyła Natalia Romanowa – zastępca gubernatora województwa czernihowskiego. W związku z dużym, obustronnym zainteresowaniem okazanym inicjatywie we wrześniu zorganizowana została kolejna wizyta na Ukrainie – na czele z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego – Leszkiem Wojtasiakiem. Podczas wizyty przekazane zostaną ukraińskim firmom pierwsze, szczegółowe oferty kooperacyjne wielkopolskich przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy aktualną listę ukraińskich przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą.

Zachęcamy do kontaktowania się z sekretariatem WIPH w celu ustalenia szczegółów dotyczących możliwej kooperacji z konkretnymi firmami ukraińskimi: wiph@wiph.pl, tel. +48 61 8690 100.

Aby zminimalizować ryzyko współpracy uczestniczymy w organizacji wyjazdów na Ukrainę, zapewniamy noclegi i transport na terenie Ukrainy, tłumaczenie dokumentów itp. Nasze wsparcie obejmuje również prawne aspekty współpracy oraz restrukturyzację ukraińskich kooperantów, mającą na celu zapewnienie pożądanej jakości i terminowości dostaw.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w projekt budowania polsko-ukraińskich relacji gospodarczych!Lp. Branża Krotki opis działalności Rynki na jakich firma sprzedaje oraz informacje o ewentualnym eksporcie Kluczowe grupy produktów wraz z roczną produkcją (i/lub sprzedażą) wyrażoną w jednostkach miary (szt., m2, m3, mb, kg itd.) Liczba pracowników w podziale na biurowych i bezpośrednio produkcyjnych Wielkość firmy wyrażona np. wielkością hal produkcyjnych, magazynów itp.
1 BHP Produkcja gaśnic i sprzętu gaśniczego Rynek ukraiński Gaśnice proszkowe ВП-2(з), ВП-5(з), ВП-9(з), ВП-50(з); gaśnice z dwutlentkiem węgla ВВК-1,4; ВВК-2; ВВК-3,5; ВВК-5; ВВК-28; ВВК-56; urządzenia gaśnicze proszkowe 3, САМ-6, САМ-9; pompa zębata z napędem НШН-600У; urządzenie powietrzno-pianowe gaśnicze УВП-400; zawory do systemów automatycznego gaszenia pożarów ВС-100, ВС-150, КЗС-100, КЗС-150; sprzęt gaśniczy – tarcza pożarowa, łom, bosak
2 Drzewna Obróbka drewna, przygotowanie i produkcja tary drewnianej, palet drewnianych, palet euro Rynek krajowy „Palety drewniane, palety euro, tara drewniana

Roczna objętość produkcji przemysłowej przedsiębiorstwa – 376,3 tysięcy hrywien (na 2015 rok)”

15 pracowników „Ogólna powierzchnia działki
gruntowej – 1,2 ha (pomieszczenia produkcyjne – 0,6 ha, hala do piłowania drewna, hala montażowa)
3 „Drzewna
Meblowa”
„Obróbka drzewna, suszenie, struganie,
przygotowanie materiału meblowego z olchy, sosny,brzozy, produkcja domów drewnianych”
Polska, Francja 1000 – 1500 m3 materiału meblowego rocznie 20-30 pracowników „Ogólna powierzchnia hal i
budynków przemysłowych –
2000m2”
4 Elektroniczna Produkcja czujników, produkcja urządzeń, jakość wg standardu ISO 9001: 2008 czujniki temperatury i wilgoci 18 osób w biurze 2000 m2 – całkowita powierzchnia
5 Elektroniczna Opracowywanie konstrukcji metalo-piezoceramicznych czujników na podstawie technologii dyfuzyjnego spawania piezoceramiki z metalem Aparatura wibracyjna i łukowate wykrywacze metali, przetworniki wibracyjne z wbudowaną elektroniką, przetwornik wibracyjny wysokiego napięcia, przetworniki wibracyjne z wyjściem 4-20 Ma, system kontroli wibracji, przetworniki przyspieszenia i szybkości, przetworniki przemieszczenia i momentu obrotowego, przetworniki przemieszczeń, stanowiska do kalibracji przetworników, sprzęt do kalibrowania przetworników wibracyjnych, kompleks wibracyjno-kalibracyjny
6 Elektroniczna (aparatura kosmiczna) Praca wg standardu ISO 9000, udoskonalanie efektywności Aparatura kosmiczna: nawigacyjno-telemetryczne systemy „Квант-В” і „Квант-ВД”, telemetryczne systemy «СІРІУС»; przyrządy telekomunikacyjne; systemy kierowania ogniem i panoramicznych urządzeń wideo dla lekkiej technniki czołgowej; produkcja lekkich modułów bojowych ПБМ; elektroniczne wyroby na linii monatżu powierzchniowego; przyrządy dla automatyzacji spawania konstrukcji metalowych; naukowowo-badawcze i konstruktorskie prace w dziedzinie rozowju techniki telekomunikacyjnej; opracowanie projektów i kosztorysów dokumentacji dla paliwowo-energetycznych obiektów; dokumentacja dla przemysłu jubilerskiego; produkcja dla jubilerów; małogabarytowe stacje radiolokacyjne specjalnego zastosowania; produkcja energii cieplnej; projektowanie i produkcja narzędzi do cięcia metalu; obróbka metalu złożonych produktów; produkcja diod; pokrycie metalowych konstrukcji; testy aparatury radiowej; produkcja płyt drukowanego montażu
7 Elektroniczna (aparatura pomiarowa) Produckja czujników komercyjncyh rakiet i obiektów kosmicznych Produkcja czujników temperatury, obrotów, ciśnienia statycznego, zmiennego i szybkozmiennego, ruchu, przyśpieszenia, a także pordukcja przetworników sygnałów z czujników; produkcja detali z metali, stopów, stopów specjalnych, na podstawie prac tokarskich, szlifowania, głębokiego wiercenia – hurt i detal; produkcja różnego rodzaju urządzeń – użytku codziennego, specjalistycznego, uniwersalnego
9 Elektroniczna, BHP produkcja środków bezpieczeństwa, urządzeń elektronicznych, automatyka Prace tokarskie i frezarskie,; montaż elektronicznych i elektrotechnicznych produktów; kompleks przyrządów ochorny „ЗАГРАВА”, system ochrony СОЄ; wykrywacze metalu МДС-1.1, МДС-1.2, МДС-4, wykrywacze metalu МО-1и; systemy kontroli dostępu do pomieszczeń w sądach, zunifikowany УСКД-С; kompleksy technicznych środków kontroli dostępu ЗКД1,ЗКД2, systemy informujące СЄ-1,СЄ-2
10 Elektrotechniczna „Produkcja podzespołów wyposażenia elektrotechnicznego, aparatury ochronnej; odgromowej i przeciwnapięciowej, produkcja elementów elektrotechnicznych z plastiku wykonanych metodą formowania wtryskowego i ciśnieniowania, obróbka metalu; obróbka elektroerozyjna, kucie matrycowe,
produkcja form wtryskowych”
„Rosja, Białoruś, Kazachstan,
Turcja, Włochy, Litwa,
Gruzja, Mołdawia”
Podzespoły wyposażenia elektrotechnicznego z plastiku i metalu, styczniki, aparatura ochronna, odgromowa i przeciwnapięciowa, formy wtryskowe „Przedsiębiorstwo położone jest na gruncie o wielkości 2,6 ha, powierzchnia produkcyjna zajmuje 5675,6 m2.

Biuro konstrukcyjne

Atestowane laboratorium wysokich napięć”

11 „Gospodarstwo
ekologiczne”
Hodowla elitarnych odmian jabłek, produkcja soków bezpośrednio wyciskanych, hodowla i produkcja zbóż, certyfikat produkcji ekologicznej „Soki: Rynek krajowy (eksport za granicę w planach)

Zboża:Niemcy, Holandia, Szwajcaria”

„Bezpośrednio wyciskane soki: jabłkowe, jabłkowo-dyniowe, jabłkowo-marchwiowe, jabłkowo-buraczane, jabłkowo-porzeczkowe, jabłkowo brzozowe i pomidorowe

Produkcja soków:
100-150 ton rocznie

Zboża:
żyto, pszenica, gorczyca, gryka, owies, łubin, orkisz, len i inne

Produkcja zbóż:
1000-1200 ton rocznie”

„Ogółem 33 pracowników
(5 biurowych, 28
produkcyjnych)”
„Hala do produkcji soków,
hala do przeróbki zbóż,
magazyn (razem 2000m2),
powierzchnia ziemi – 660 ha”
12 Kowalstwo Kucie, odbijanie elementów i wytwarzanie elementów wykorzystywanych do produkcji sprzęgieł wychylnych wszystkich samochodów GAZ, części maszyn rolniczych w krajach WNP i w Niemczech; Odbijanie elementów o wadze od 0,5 kg do 37 kg z węglowych i lekkich rodzajów stali (stal 20, 30, 35, 40, 45 wg panstwówych standardów jakości ГОСТ 1050-88; 30Х, 35Х, 40Х, 42ХМ, 19ХГН, 14ХГН, 25ХГТ, 20ХГНМ ГОСТ4543-71); średnica wzorów od 50 mm do 300 mm, długość od 50 mm do 640 mm; produkcja może przebiegać wg stopnia złożoności S4 i wg klasy dokładności F po DIN 7526 (wg państwowego standardu ГОСТ 7505-89 klasa dokładności T4); kardanowa grupa (widełki, flanki, krzyżyki i inne)
13 Maszynowa „Zajmuje się produkcją maszyn dla
przemysłu spożywczego, w szczególności do produkcji i przeróbki tłuszczów i olejów roślinnych”
„Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Słowacja, Serbia,
Mołdawia, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan,Iran i inne państwa”
„Maszyny do chemicznej ekstrakcji oleju, pozyskania go metodą tłoczenia, służące do oczyszczenia, rafinacji i dezodoryzacji oleju, do suszenia fosfatydów i produkcji koncentratu fosfatydowego, automatyzacja linii
produkcyjnych i oddzielnych jednostek wyposażenia”
„Ponad 300 pracowników
(50 – biurowi
250 – produkcyjni)”
„Powierzchnia produkcyjna:
50 000 m2
(w tym: budynek biurowy,
2 duże hale do produkcji mechanicznej, hala do obróbki termicznej, 3 hale służące do przechowywania maszyn, hala do przygotowywania płyt filtrujących, miejsce kontroli jakości)”
14 Maszynowa „Produkcja wyposażenia specjalistycznego, np. sprzętu dla przymysłu chemicznego,
olejarskiego, rolnego „
„Kraje należące do Wspólnoty
Niepodległych Państw
(Białoruś, Rosja, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan)”
Młynki walcowe do zboża, prasy do tłoczenia oleju, piece do obróbki termicznej zmielonych ziaren, wytłaczarki dwuślimakowe, maszyny do produkcji siatki z włókna szklanego „60 pracowników
(10 – biuro
50 – produkcja)”
„Terytorium należące do przedsiębiorstwa – 7,94 ha,
powierzchnia zabudowana ogółem – 36771 m2,
pomieszczenie produkcyjne – 10040 m2,
Wolna przestrzeń dla budowy przedsiębiorstwa do współpracy”
15 Maszynowa Produkcja maszyn rolniczych oraz obróbki metalowej, prace tokarskie i inne. Maszyny i sprzęt do pordukcji pożywienia i napojów; sprzęt do produkcji alkoholowej; sprzęt do pordukcji bioetanolu; sprzęt do produkcji zbożowej; sprzęt do podukcji mleczarskej; przyczepy i półprzyczepy rolnicze samoładujące albo samorozładowujące; karoserie przyczep, półprzyczep i innych środków transportu; węzły i drobne elementy lokomotyw i ruchomych części składu; inne maszyny i sprzęt specjalistycznego przeznaczenia Duże powierzchnie magazynowe
16 Maszynowa Produkcja maszyn i sprzętu przeznaczenia budowlanego i gospodarczego Półprzyczepy do przewozu suchego cementu z magazynów, podnośniki budowlne do wciągania materiałów na wysokośc 75 m, sprzęt do wyrzucania betonu w szczeliny dla izolacji wodnej, pompy rozpuszczalnikowe, urządzenia do gaszenia wapna, kontenery ТС-2000, kontenery do przewożenia i tymczasowego przchowywania ładunków i odpadów budowlnaych, cysterny i podnoszone platformy do przewozu ładunków, konstrukcje metalowe na zamówienie, kotły do ogrzewania wody w przewodach grzewczych КВВ-1,0, kompresory powietrza przy ciśnieniu absolutnym 0,22-0,28 MPa
17 Maszynowa Projektowanie i wykonanie: tłoków, pras hydraulicznych do tłoczenia na gorąco metali oraz modernizacja istniejących pras; odlewanie tworzyw sztucznych pod ciśnieniem; formowanie próżniowe tworzyw sztucznych. Prasy hydrauliczne (od 100 do 250 ton), sprzęt wysokotermiczny (piece elektryczne do 1350 ° C i TWCZ-piece), obrabiarki do metalu; maszyny termoplastyczne J1300-6000 SS II, Battenfeld, KuASY 105/32, DC 3132-250TS1 (części o wadze do 6000 g, 400 g, 250 g, 105 g)
18 Maszynowa Produkcja sprzętu dla fabryk gorzelniczych, przeznaczonego do produkcji alkoholu i wysokooktanowych tlenowych dodatków, urządzeń do przetwarzania odpadów przemysłu naftowego; sprzętu do pracy z produktami mącznymi oraz rybami, sprzętu do przetwórstwa mięsa i kości, odpadów pochodzenia zwierzęcego, rozpylaczy mleka, sprzęt do produkcji wina, produkcja detali do dokumentacji technicznej klienta, o wybranej precyzji i złożoności sprzęt marki VNPB-10/32, VNPB-32/32, CSS-05 VDY-10 mieszadło VMSH-125, pompa wirowa wielostopniowa pionowa wysokociśnieniowa VSC-10 / 55
19 Meblowa „Produkcja mebli i innych
towarów z naturalnego, ekologicznego buku karpackiego. Posiada certyfikat „”Ekologiczny czysty produkt”””
Czechy, Kazachstan, Mołdawia, Białoruś, Francja, Chile, Kolumbia „Wyroby z drewna (głównie łóżeczka dziecięce):
1500 – 2500 sztuk na miesiącWyroby z płyt wiórowych (meble dziecięce):
700 – 1500 sztuk na miesiącTekstylia (dziecięce materace i zestawy pościeli):
1000 – 1500 sztuk na miesiąc”
„Ogółem: 195 pracowników
Pracownicy biurowi: 18
Pracownicy produkcyjni: 177”
„Oddzielna hala produkcyjna dla wyrobów z drewna (Czernihów)
Oddzielna hala produkcyjna dla wyrobów z płyt drewnianych (Czernihów)
Oddzielna hala produkcyjna dla tekstyliów (Kijów)
Magazyny logistyczne przy każdej hali produkcyjnej (Czernihów/Kijów)
Centrum logistyczne w Kijowie
Biuro centralne (Kijów)”
20 Mechaniczna Produkcja przenośników taśmowych, wałków, żłobionych i prostych stelaży do wałków, bębnów do przenośników różnych typów, gumowych wałków metodą wulkanizacji na gorąco i wałków z gumowymi pierścieniami Przenośniki taśmowe, wałki, żłobione i proste stelaże do wałków, bębny do przenośników różnych typów, gumowe wałki, wałki z gumowymi pierścieniami
21 Metalowa Produkcja sejfów Włochy, Rosja, Biasłoruś, Mołdawia, Węgry, Litwa, Rumunia „Sejfy przeciwwłamaniowe, sejfy biurowe, ognioodporne, o konstrukcji zbrojeniowej, drzwi bankowe, skarbce bankowe

30 000 sejfów rocznie”

„170 pracowników
(20 – pracownicy inżynieryjno-techniczni
150 – pracownicy produkcyjni)”
„W skład kompleksu produkcyjnego
wchodzą 4 hale.Przedsiębiorstwo dysponuje
nowoczesnym wyposażeniem
wyprodukowanym przez firmy wiodących światowych i krajowych marek.”
22 Metalurgiczna Stalowa metalurgia, produkcja dowolnie złożonych elementów, cięcie, przygotowanie metalu, oczyszczanie, frezowanie, prace tokarskie, farbowanie; transport własny, łatwa dostępność transportu kolejowego Kostruckje stalowe: belki, kolumny, wieże wiertnicze ВБ53Х320М, ВБ53Х400М i ich podstawy; wieże cieśnień; metalowe formy do produkcji elementów z żelazobetonu – płotów, schodów, placyków, kół studziennych, krawężników itd.; filary linii sieci elektrycznych; wieże dla sieci komórkowych; zbiorniki do substancji paliwowo-smarownicze; kute płoty, siatki, sejfy, altanki, drzwni zbrojone do pomieszczeń miekszlanych i niemieszkalnych
23 Metalurgiczna Produkcja sprzętu i obróbka metalu o średnicy do 1600 mm, długości 5000 mm i wadze 2000 kg Urządzenia kowalskie i prasownicze o siedmiu nazwach (waga od 1,2-17 ton); formy metalowe do produkcji żelazobetonowej; niestandardowy sprzęt, urządzenia ciężarowe, konstrukcje metalowe; części zapasowe, naprawa maszyn i inne
24 Metalurgiczna, drzewna, atomowa Opracowyanie nowych produktów i usług w przemyśle zbrojeniowym i atomowym, międzynarodowe projekty, produkty chronione patentami Opracowywanie dokumentacji konstruktorskiej, prace tokarskie, frezarskie, spawalnicze, obróbka termiczna materiałów, przygotowanie metalowych prefabrykatów za pomocą gorącego odbijania, plazmowe cięcie metalu, produkcja z tworzyw sztucznych m.in. metodami termicznymi i próżniowymi
25 Metalurgiczna, tworzywa sztuczne Obróbka metalu i produkcja z plastiku Obróbka metalu: tokarska, frezarska, zębofrezarska, ostrzenie, szlifowanie, zimne deformowanie, cięcie na nożycach gilotynowych oraz cięcie plazmowe; prace ślusarskie i spawalnicze; montaż kabli; odlewanie tworzyw sztucznych pod ciśnieniem, prasowanie prodkuktów gumowych; od 2013 produkcja następujących wyrobów kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego: МС-14603Г; МС-14605Г; МС-14610Г
26 Motoryzacyjna Produkcja silników spalinowych i części zapasowych Silniki spalinowe, części zapasowe do silników spalinowych, części zapasowe do samochodów i maszyn rolniczych
27 Motoryzacyjna Produkcja autobusów „ Autobusy: А079.51-0000030; А079.51-0000040; А079.51Ш; А079.52-0000010; А079.52-0000030; А079.52-0000040; А079.53-0000040; А079.54-0000040; А079.55-0000040; А 08110; А 08111; А08115-0000020; А08123-0000030; А08123-0000040; А08123-0000050; А08128; А8310-0000010; Samochody ciężarowe: Т 713.30; Т 713.31; Т 713.32; Т 713.33; Т 713.34; Т 713.35

Od początku istnienia fabryki wyprodukowano 6329 autobusów i 3 trolejbusy”

28 Motoryzacyjna Produkcja sprzęgieł wychylnych Sprzęgła wychylne do takich pojazdów jak MAZ, KRAZ, GAZ, ZIŁ, WAZ i inne
29 Motoryzacyjna Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, ogólne operacje mechaniczne, produkcja części i akcesoriów do pojazdów i ich silników, naprawy i modernizacji zabezpieczenia lotów, specjalnego i wojskowego sprzętu Lotniskowy ruchomy elektryczny agregat (APA-5d); Lotniskowy ruchomy elektryczny agregat (APA-80); Lotniskowy generator elektromotoryczny (AEMG-60 / 30m); Lotniskowy generator elektromotoryczny (AEMG-60/30); Lotniskowy generator elektromotoryczny (AЭMH-50M); Lotniskowy generator elektromotoryczny (AEMG-50); Ruchoma hydrostacja PGU 200/260, Elektrohydrostacja EGU-50-210-131, Elektrohydrostacja EGU-17/210-66, Elektrohydrostacja EGU-17/35 M, Unifikowana stacja kompresorowa (UKS-400WP4), Samochodowa stacja tlenowa (AKZS-75), Samochodowa stacja tlenowa (АКZS-75М-131); Unifikowana stacja gazowa w różnych wariantach (UGZS-MK (tlen), UGZS-MA (azot), UGZS-MW (powietrze), Stacja kontroli hydrosystemów (UPG -300), Lotniskowa wielofunkcyjna klimatyzacja (AMK-24 / 56-131); Lotniskowa klimatyzacja (AK-0,4-9A); Dystrybutor specjalnych płynów (ZSŻ-66); wodno-alkoholowy dystrybutor (WSZ-66); Unifikowana grzałka silnika (UMP-350-131); Remont podwozia ZIL, KrAZ, UrAL, MAZ, KAMAZ, Remont dźwigów samochodowych na bazie podwozi ZIŁ, KrAZ, UrAL, MAZ, KAMAZ o ładowności do 25 ton; Remont silników samochodowych do podwozi ZIŁ, KrAZ, UrAL, MAZ, KAMAZ, Ciężki zmechanizowany most TMM-3 Próżniowa powietrzna maszyna lotnicza B-68, Lotnicza maszyna myjąca AKPM-3
30 Motoryzacyjno – maszynowa Produkcja pojazdów straży pożarnej i pogotowania ratunkowego, a także wyposażenia Cysterny samochodowe przeciwpożarowe o ładownośći od 3t., przez 5 i 8 t do poonad 8 t.; spacjalne samochody przeciwpożarowe; specjalistyczna technika: samochody z armatkami wodnymi, generatory pary, podgrzewacze silnikowe, samochody pogotwia ratunkowego; samochody ciężarowe i rolnicze: wywrotki, przyczepy-wywrotki, półprzyczepy-wywrotki, silosy; pompy pożarowe
31 Motoryzacyjno – maszynowa Naprawa pojazdów Naprawa pojazdów obsługi naziemnej pojazdów latających; 20 jed. 29,9 tys. n/rok; zmiana wyposażenia pojazdów rodziny KAMAZ pod silnik JaMZ-238, traktorów T-150 i ich modyfikacji pod silniki JaMZ-236 i JaMZ-238; produckja niestandardowego wyposażenia – metalowych konstrukcji, elementów gumowych; wstawianie specjalistycznego wyposażenia na ramach samochodów; wykonywanie kapitalnego remontu samochodów osbługi naziemnej pojazów latających, a także naprawa pojazdów ogólnogospodarczych; kapitalne i bieżące remonty agregatów samochodowych wszystkich rodzajów
32 Motoryzacyjno – maszynowa Naprawa uzbrojenia inżynierskiego Naprawa podnośników ciężarowych – dźwigów samochodowych od 6,3 tony do 20 ton, autopodnośniki i autoładowniki; maszyny do robót ziemnych – koparki ЕОВ-4421, ПЗМ-2, МДК, БАТ, równiarki, buldużery; ПММ, ПТС, ПМП
33 Narzędziowa Produkcja narzędzi Narzędzia do cięcia i wyrzynania, zestawy narzędzi, przejściówki, przyrządy do wyrabiania zawiasów, przedłużacze, klucze płaskie, frezy
34 Narzędziowa Produkcja narzędzi, noży tokarskich Tokarskie spawalnicze noże; noże tokarskie złożone z mechanicznym mocowaniem twardych wielokrawędziowych nieostrzonych płyt, przeznaczone do pracy w maszynach z liczbowymi programami sterowania, a także w uniwersalnych maszynach tokarskich; noże pozwalają wykorzystać całą gamę standardowych formatek płyt zarówno pordukcji krajowej jak i zagranicznej, w tym z progresywnymi formami przednich powierzchni, które gwarantuja pewne szlifowanie linii i wyporwadzenie jej ze strefy cięcia; noże wstawne z mechanicznym mocowaniem nieostrzonych twardych płyt, przeznaczone do użytku w autmatycznych maszynach grupy tokarskiej; frezy końcowe z szybkotnącej stali z normalnym oraz dużym zębem; frezy do obróbki lekkich i tytanowych stopów oraz ciężkich stopów stali; frezy do cięcia asfaltu; koronki wiertnicze; płaskie noże do frezowania i szlifowania drewna; brzeszczoty; zestawy narzędzi ślusarsko-montażowych, przeznaczone do wszytskich rodzajów pojazdów samochodowych, traktorów i motocykli, przy eksploatacji, naprawie i monatż różnych narzędzi, różne główki kluczy czołowych: 8-22 mm z przyczepianym kwadratem 10 mm; 10-32 mm z przyczepianym kwadratem 12,5 mm; 19-41 mm z przyczepianym kwadratem 20 mm, narzędzi z kluczami, przedłużaczami i zawiasami (oprócz zestawów standardowych możliwa jest dowolna kompletacja); produkcja narzędzi specjalistycznych wg projektu zamawiającego; produkcja wyposażenia do sprzętu; obróbka termiczna, chemoksydowanie, niklowanie; prace tokarskie, frezarskie i ostrzenie
35 Obuwnicza „Produkcja obuwia
Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2009”
Rosja, Białoruś, Mołdawia, Kanada, Austria, Gruzja, Włochy „Obuwie dziecięce z naturalnych materiałów, na wszystkie pory roku, obuwie damskie, męskie, dla nastolatków, obuwie tekstylne i skórzane, obuwie domowe, robocze i profilaktyczne

W 2015 roku zostało
sprzedanych 517,1 tysięcy par butów”

250 miejsc roboczych w fabryce (45 pracowników inżynieryjno-technicznych, 205 – pracowników produkcyjnych)
36 Odlewnicza Odlewy żeliwne, rozwój technologii Piece żeliwne; sprzęty kanalizacyjne; technika rolnicza; produkcja kosiarek i maszyn do cięcia krzewów; produkty do transportu kolejowego; luki kanalizacyjne; studzienki przeciwdeszczowe; piece; szpule; armatura; indywidalne zamówienia
37 Odzieżowa Produkcja odzieży Francja, Belgia „Płaszcze damskie, żakiety, komplety męskiej odzieży roboczej

Objętość produkcji na
pierwsze pół roku 2016
wynosiła 30 tysięcy sztuk”

„157 pracowników
(19 – pracownicy
inżynieryjno-techniczni,
22 – sprzedawcy,
116 – pracownicy produkcyjni)”
„Na terytorium przedsiębiorstwa
znajdują się: biuro, odcinek
przygotowawczy, magazyny, budynki gospodarcze i pomieszczenie produkcyjne”
38 Odzieżowa Produkcja różnego rodzaju odzieży „Współpraca z takimi firmami odzieżowymi jak Lener Cordier, Ll & S Purchasing Corp., Harve Benard Ltd.,
Eurotex, Polaris”
„Odzież mundurowa dla państwowych służb wojskowych (płaszcze, płaszcze sukienne, kurtki, spodnie, mundury, ocieplane stroje polowe, ocieplane kurtki, czapki-uszatki, czapki garnizonowe, furażerki, czapki wojskowe typu panama itd.), odzież specjalna dla rybaków, budowniczych, górników, dla różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji, mundurki szkolne, odzież damska i męska w szerokim asortymencie, namioty, spadochrony

Roczna ilość wyrobów krawieckich: 25 000 – 30 000 sztuk

„Ogólnie 323 pracowników
(23 – biuro,
300 – produkcja)”
„20 000 m2 powierzchni
produkcyjnej”
39 „Odzieżowa, przemysł
tekstylny”
Produkcja odzieży wierzchniej, szycie na zamówienie Francja (Lener Cordier), Polska (P.P.H.U.”Adrianno – Damianii”Kajfasz Leon), Niemcy (MANISA Fashion GmbH& Co.KG) Marynarki, kurtki, płaszcze, spódnice, mundury „Ok. 132 pracowników
(100 – produkcja
20 – proces techniczny
12 – administracja)”
40 Oświetleniowa Produkcja oświetleniowa oraz drogowa wg standardów ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008 Certyfikat zgodności UA 2.046.04106-09) Urządzenia oświetlające diodowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; uliczne lampy diodowe wszystkich rodzajów; urządzenia do automatycznego kierowania ruchem drogowym; sprzęt telekomunikacyjny produkcyjnego przeznaczenia
41 „Przemysł lekki,
krawiectwo
artystyczne”
Produkcja odzieży i tekstyliów domowych haftowanych Stroje narodowe, koszule haftowane, bluzy, spódnice, spodnie alladynki, płaszcze wyszywane ręcznie i maszynowo, pościel, obrusy i serwetki haftowane „53 pracowników
(15 – biuro,
38 – produkcja)”
„Dwa punkty handlowe, dwa
automaty haftu komputerowego,
trzy oddziały produkcyjne”
42 „Przemysł
tekstylny”
Produkcja przędzy, tkanin „25 państw świata,
m. in. USA, Kanada, Niemcy, Szwecja, Chiny, Rosja, Kazachstan”
„Przędza bawełniana (różne rodzaje) – 850 ton rocznie
przędza sukiennicza (różne rodzaje) – 850 ton rocznie
gotowe tkaniny – 3 mln m2
605 pracowników „Diałka 35 ha ziemi
Główny kompleks produkcyjny
zajmuje powierzchnię
173 000 m2Ponad 2 tysiące specjalistycznych
urządzeń i maszyn”
43 „Rolnictwo
Sadownictwo
Hodowla”
„Hodowla drzew owocowych
(w szczególności jabłoni),
zbóż (pszenica ozima, żyto, gryka)”
Rynek krajowy „Pszenica – 320 ton rocznie
Gryka – 34 tony rocznie
Jabłka – 500 ton rocznie”
„14 pracowników
(2 – biuro,
12 – produkcja)”
„Powierzchnia siewna – 354 ha
Sad – 161 ha”
44 Rolnicza Produkcja rolnicza Rynek krajowy „Pszenica – 260 ton rocznie
Owies – 350 ton rocznie
Ziemniaki – 500 ton rocznie
Marchew – 400 ton rocznie
Żyto – 350 ton rocznie
Kukurydza – 300 ton rocznie
4 pracowników „Traktory MT3 – 5 sztuk
Traktor Case 1455 – 1 sztuka
Kombajn zbożowy Don 1500 – 2 sztuki
Samochody ciężarowe – 2 sztuki
Suma powierzchni magazynowej – 1500m2
Powierzcnia ziemi uprawnej –
320 ha
45 Rolnicza Seryjna produkcja sprzętu hodowlanego dla drobiu Rynek ukraiński Sprzęt do hodowli ptaków, inkubatory, klatki; inny sprzęt rolniczy, sadowniczy, gospodarki leśnej, hodowli ptaków oraz pszczelarski; elementy sprzętu do hodowli ptaków, inkubatorów i klatek; Nazwy sprzętu do hodowli ptaków: ОКН; ОАРМ; ОКБП; ОКП; ОПБ-2; urządzenia do podawania karmy; Przyczepy samochodowe, tłumiki do traktorów
46 „Rolnicza,
spożywcza”
„Chów bydła rogatego, pozyskiwanie mleka jako
surowca, produkcja serów solankowych”
„Przedsiębiorstwa w
obwodzie czernihowskim”
„Surowiec mleczarski – 360 ton rocznie
Sery solankowe – 6 ton rocznie”
„70 pracowników
(2 – biuro,
68 – produkcja)”
68 sztuk bydła rogatego
47 Sportowa „Produkcja wyposażenia
sportowego dla siłowni wewnętrznych i zewnętrznych, boisk i placów zabaw”
Rosja, Białoruś, Polska „Profesjonalne przyrządy do ćwiczeń, narzędzia do podnoszenia ciężarów, wyposażenie do treningu funkcjonalnego, wyposażenie siłowni zewnętrznych, maszyny do ćwiczeń na sprężynach gazowych

Roczna produkcja
poszczególnych towarów:
Wyposażenie BruStyle – 5.483.282 hrywien
Place zabaw Miros – 3.553.162 hrywien
Kinezyterapia BruStyle -3.213.660 hrywien
Siłownie zewnętrzne Miros -2.412.026 hrywien
Domowe narzędzia sportowe -1.907.970 hrywien
Części zapasowe i akcesoria -17.079 hrywien

Ogółem – 16.587.179,00 hrywien rocznie

„Ogółem 120 pracowników
(w biurze – 20
przy produkcji – 62
przy budowie – 20)”
„Terytorium przedsiębiorstwa –
2,1 ha
Powierzchnia produkcyjna –
3200m2”
48 Spożywcza „Produkcja i eksport artykułów spożywczych, takich jak: kasze, mąki, ziarna i nasiona roślin
strączkowych. Lider w produkcji i eksporcie
grochu łuskanego i szlifowanego na
Ukrainie. Posiada certyfikat ISO
9001-2008 i HACCP (ISO 22000:2007)”
„39 państw na 5
kontynentach”
„Kasze w asortymencie, groszek łuskany szlifowany, kasza kukurydziana, kasza manna, kasza gryczana, kasza pszenna, kasza perłowa, mąka pszenna, soja, proso

Roczna produkcja:
1.0000 – 1.5000 ton
Skala fabryki pozwala na
przeróbkę do 160 ton zboża w ciągu doby

„70 – 100 pracowników
w zależności od sezonu
49 Spożywcza „Produkcja skrobi ziemniaczanej i produktów
skrobiowych”
„Ponad 25 państw świata, wśród nich: Niemcy,
Holandia, Czechy, Polska,Litwa, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Tajlandia, Chińska Republika Ludowa i inne”
„Skrobia ziemniaczana o wartości spożywczej, żelująca skrobia ziemniaczana i kukurydziana, acetylowana skrobia ziemniaczana i kukurydziana, dekstryny ziemniaczane i kukurydziane

Produkcja ogółem: 3.000 ton rocznie”

87 pracowników „Ponad 1500 hektarów ziemi,
23 lata nienagannej reputacji,
lider rynku ukraińskiego w
produkcji skrobi”
50 Spożywcza „Produkcja żywności:
musztarda, majonez, chrzan, słodycze „”Kondissima””: wafle, ciastka, pierniki, cukierki,
batony, galaretka, żelki, zefiry, draże, rachatłukum, produkty dietetyczne: woda mineralna i napoje bezalkoholowe „”Ostrech”””
„Rumunia, Niemcy,
Estonia, Litwa, Łotwa,
Mołdawia, Gruzja,
Turkmenistan, Izrael,
Białoruś, Azerbejdżan”
„Musztarda, majonez, chrzan, słodycze „”Kondissima””: wafle, ciastka, pierniki, cukierki, batony, galaretka, żelki, zefiry, draże, rachatłukum,
produkty dietetyczne: woda mineralna i napoje bezalkoholowe „”Ostrech””Roczna produkcja:
2000 ton – grupa produktów
mącznych (ciastka, wafle,
pierniki)
1000 ton – cukierki, galaretki, żelki, zefiry140 mln
hrywien bez podatku VAT”
„Ogółem 430 pracowników
(405 – produkcyjnych,
25 – biurowych)”
7 hal produkcyjnych
51 Spożywcza „Produkcja nabiału
Certyfikaty ISO 9001, ISO 22000
Produkcja wg standardów HACCP”
Holandia, Francja, Węgry, Mołdawia, Kazachstan Różnorodne gatunki serów, śmietana, masło, beztłuszczowe mleko w proszku, pełne mleko w proszku, serwatka mleka
52 Spożywcza Produkcja mleka skondensowanego „40 różnych krajów na
całym świecie”
„Mleko skondensowane z cukrem, śmietanka skondensowana z cukrem, mleko skondensowane z cukrem i kakao, mleko skondensowane bez
cukru, na fruktozie, mleko skondensowane karmelowe, z cukremRoczna objętość produkcji:
60,000,000.00 puszek
„300 pracowników
(150 – biuro,
150 – produkcja)”
„Suma powierzchni produkcyjnej
i administracyjnej – 5300m2
Powierzchnia magazynowa –
6000m2”
53 Spożywcza Produkcja pieczywa,słodyczy i makaronów „Przedsiębiorstwa w
obwodzie czernihowskim”
„Pieczywo, słodycze, makarony

500 ton rocznej produkcji”

„36 pracowników
(5 – biuro,
31 – produkcja)”
„1 hala do produkcji pieczywa
1 hala do produkcji słodyczy
3 magazyny”
54 Spożywcza Produkcja mięsa Rynek krajowy „Kiełbasy różne – 30 ton
Mięso mielone – 150 tysięcy
puszek”
24 pracowników Magazyny 480m3
55 Spożywcza Produkcja różnych rodzajów makaronów „Rynek krajowy,
w niewielkich ilościach
eksport do Mołdawii”
„8 rodzajów makaronów długich
10 rodzajów makaronów krótkichMakarony Nitki długie, klasy
extra, makarony Penne, klasy extra, makaroy spaghetti długie, klasy extra, makarony Pipette Rigate, klasy extra, makarony nitki krótkie, klasy extra,makarony domowe, klasy extra, wiele innych rodzajów makaronów klasy extraRoczna objętość produkcji wynosi ponad 6 tysięcy ton”
„131 pracowników
(31 – biurowi,
92 – produkcyjni
8 – sprzedawcy)”
„1, 87 ha powierzchni
gruntowej, na której położone są:
blok produkcyjny, magazyn,
kotłownia, sprężarkownia, stacja ładunkowa”
56 „Spożywcza,
drzewna”
„Produkcja żywności zbożowej, kaszy, chleba, różnego rodzaju pieczywa,
tartak
Rynek krajowy „Mąka – 500 ton rocznie
Kasze – 450 ton
Chleb i inne rodzaje pieczywa – 300 ton
Produkty z tartaku – 600m2”
„58 pracowników
(54 – produkcja
4 – biuro)”
57 „Tworzywa
sztuczne”
Szeroki zakres produkcji wyrobów plastikowych, formowanie plastiku Polska Tworzywa polimerowe, formy wtryskowe „18 pracowników
(7 biurowych
11 produkcyjnych)”
„Powierzchnia produkcyjna –
300 m2
Biuro – 100 m2
Firma dysponuje urządzeniami do formowania wtryskowego materiałów termoplastycznych „
58 Usługowa Usługi montażowe systemów automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków, systemu dźwiękowego i oświetleniowego, systemu domu inteligentnego „Poszukuje podwykonawców pośród firm budowlanych
w celu eksportu usług”
„Systemy automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków, system automatyzacji światła i dźwięku, system domu inteligentnego, gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa klientów

Obrót roczny – ok. 3 mln hrywien”

„9 pracowników (brak
informacji o podziale)”
Biuro i magazyn produkcyjny
59 Wojskowa, maszynowa, medyczna Opracowanie, realizacja, naprawa i modernizacja uzbrojenia, techniki wojennej, aparatury medycznej, przyżądów zbierających energię, system jakości 150-2000 eksport stanowi ponad 70% produkcji Sprzęt optyczno-elektroniczny i żyroskopowy; technika wojenna; rakiety samonaprowadzające; systemy obrony obiektów latających przed bronią samonaprowadzającą; maszyny medyczne; aparaty wymiany ciepła; towary konsumpcji państwowej, lampy szczelinowe ЩЛ-2Б przeznaczone do prowadzenia mikroskopowych badań oftalmologicznych; mikroskopy operacyjne
60 Wojskowa, maszynowa, medyczna Długofalowa współpraca z ukraińskimi służbami, Siłami Zbrojnymi Ukrainy, Gwardią Narodową Ukrainy Narzędzia szkoleniowe wojskowych specjalistów – samochodowe, czołgowe; kompleks szkoleniowy „Стугна -П”; nowoczesne komputerowe systemy szkoleniowe; produkcja maszyn medycznych: zespół diagnostyczny „Кардіо+”, zespół leczniczy „Фенікс-МС”, termograf cyfrowy ТКЦ-1, kardiodefibrykator monitorujący ДКІ-Н-15Ст БІФАЗИК+