PROJEKT ZREALIZOWANY W LATACH 2017-2018.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, dostrzegając wielowymiarowy potencjał w budowaniu polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, nawiązała aktywną kooperację z województwem czernihowskim na Ukrainie.

Kształtowanie więzi kooperacyjnych z firmami ukraińskimi przynieść ma nie tylko wymierne, obustronne korzyści związane z funkcjonowaniem rynku pracy, ale również wpłynąć powinno na dynamikę wzrostu gospodarczego w Wielkopolsce i na Czernihowszczyźnie. Gdy Polska przechodziła przemiany ustrojowe i wchodziła do Unii Europejskiej, Niemcy były naszymi pośrednikami. Od nich przedsiębiorcy uczyli się kapitalizmu. Dzięki temu w Wielkopolsce działa dzisiaj prawie 5 tys. polsko-niemieckich firm. Teraz my chcemy być takim pośrednikiem dla Ukrainy.

Wychodząc naprzeciw potrzebie nawiązywania więzi biznesowych między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami, w sierpniu br. udaliśmy się z misją gospodarczą do obwodu czernihowskiego. Nawiązaliśmy tam kontakty z lokalnymi władzami, a także ponad siedemdziesięcioma firmami produkcyjnymi gotowymi do podjęcia współpracy z polskimi przedsiębiorcami. W tym samym miesiącu gościliśmy w Poznaniu ukraińską delegację, której przewodniczyła Natalia Romanowa – zastępca gubernatora województwa czernihowskiego. W związku z dużym, obustronnym zainteresowaniem okazanym inicjatywie we wrześniu zorganizowana została kolejna wizyta na Ukrainie – na czele z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego – Leszkiem Wojtasiakiem. Podczas wizyty przekazane zostaną ukraińskim firmom pierwsze, szczegółowe oferty kooperacyjne wielkopolskich przedsiębiorstw.

Projekt budowania polsko-ukraińskich relacji gospodarczych został zainicjowany przy współpracy z Czernichowską Izbą Gospodarczą.