Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach pod hasłem „Dzień bez tytoniu”, organizowanych w ramach programu edukacyjnego dla pracowników i przedsiębiorców dotyczącego ograniczania problemu używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy.

Celem warsztatów jest:
• zwiększenie wiedzy na temat inicjatyw i działań podejmowanych przez pracodawców ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy,
• upowszechnienie wiedzy o istniejących dobrych praktykach ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy,
• podniesienie poziomu wiedzy z zakresu skutków nadużywania wyrobów nikotynowych w grupie pracowników.
• podniesienie kompetencji kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, objętymi projektem w zakresie działań na rzecz profilaktyki antynikotynowej w zakładach pracy.

Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów, posiadających wiedzę z zakresu światowych trendów w budowaniu efektywnych programów zdrowotnych z obszaru wyrobów tytoniowych i powiązanych.

Warsztaty dla pracowników, czas trwania: 2h, skierowane przede wszystkim do osób w grupie wiekowej 30-50 lat

Program warsztatów będzie koncentrować się m.in. na zdrowotnych, psychologicznych i społecznych aspektach palenia i rzucania palenia (szkodliwości palenia, mechanizmach obronnych, aspektach społecznych i emocjonalnych). W trakcie zajęć zostaną podane konkretne przykłady jak przygotować się do rzucania palenia, radzenia sobie z chęcią zapalenia po zaprzestaniu palenia. Uczestnicy dokonają analizy siły uzależnienia od palenia
i motywacji do rzucenia. Będą mieli okazję do przebadania się smokelizerem, który sprawdza zatrucie tlenkiem węgla z dymu tytoniowego.

Warsztaty dla kadry zarządzającej, czas trwania: 2h

Program warsztatów dla kadry zarządzającej będzie koncentrować się m.in. na zmotywowaniu pracodawców do wdrożenia działań antytytoniowych poprzez ukazanie zysków jakie osiągają zakłady pracy, w których pracownicy nie palą. Zostaną omówione poszczególne elementy polityki antynikotynowej, w tym sposoby skutecznego wprowadzania programu antytytoniowego w zakładzie pracy. Zostaną również̇ zaprezentowane konkretne przykłady
wdrożeń programów antytytoniowych w zakładach pracy. Nierozwiązanym problemem jest narażenie na dym tytoniowy w miejscach pracy, z czym zetknęła się większość dorosłych osób w Polsce. Dotyczy to zarówno osób palących, jak i tzw. biernych palaczy, którzy są zmuszeni do wdychania toksycznych substancji zawartych w dymie tytoniowym z otoczenia.

 

Warsztaty odbywać się będą od 15.10 do 16.11.2018 roku.*
*Terminy dla zainteresowanych firm uzgadniane są indywidualnie.
Zainteresowanych organizacją warsztatów w Państwa przedsiębiorstwie, prosimy o kontakt mailowy na adres: jagoda.jablonska@roots.pl.

 

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.