Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W dniu 20 maja br. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

  • prof. dr hab. Marian Gorynia – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu / Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej WIPH
  • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  • prof. dr. Hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
  • Tomasz Jerzy Kayser – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania / Radny Miasta Poznania
  • prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski – Profesor zwyczajny; Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Podczas zwoływanych dwa razy do roku spotkań, szacowne grono omawia bieżące działania Izby oraz dyskutuje nad planami działań Izby w przyszłości.

Na ostatnim spotkaniu podsumowano VIII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań oraz przedstawiono zebranym działalność i cele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Dyskutowano także na następujące tematy:

  • Możliwości wspólnych działań na rzecz zwiększenia liczby studentów zagranicznych w naszym mieście i ich aktywniejsze wykorzystanie w promocji regionu.
  • Konieczność rozwoju kierunków informatycznych na poznańskich uczelniach.
  • Idea zorganizowania badań naukowych, konferencji na temat: „Wpływ dużej inwestycji zagranicznej na rozwój gospodarczy regionu na przykładzie fabryki Volkswagena we Wrześni.”
  • Wielkopolskiego Forum Gospodarczego.

DSC_0098

DSC_0091

Pierwszy wykład w ramach Akademii Innowacyjnego Biznesu za nami

W ramach współpracy działającej przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej – Akademii Innowacyjnego Biznesu z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu prowadzimy Akademię Wielkopolskiego Przedsiębiorcy, finansowaną przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Wielkopolskiego Przedsiębiorcy odbyło się 20 maja 2015 r. Wykład i warsztaty pt. „Jak skutecznie budować pozycję firmy na rynku lokalnym?” poprowadził prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP. Naukowiec podczas wykładu opowiedział uczestnikom o warunkach skutecznego przywództwa, zasadach budowania i wdrażania dobrej strategii oraz kilku istotnych elementach dla zbudowania przewagi rynkowej. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i wywołał gorącą merytoryczną dyskusję.

Informacja o kolejnych wykładach w ramach Akademii Wielkopolskiego Przedsiębiorcy ukaże się już wkrótce.

wyklad_prof_Mruk_20maja2015

ost1

skan 026

Szkolenie: „Przedsiębiorco, jak skutecznie chronić przechowywane informacje o pracownikach?”

Szanowni Państwo, w imieniu firmy Iron Mountain Polska oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej serdecznie zapraszamy na szkolenie pn.: „Przedsiębiorco, jak skutecznie chronić przechowywane informacje o pracownikach?”.

Termin: 2 czerwiec 2015r.

Miejsce: Siedziba WIPH, ul. Św. Marcin 24/402 61-805 Poznań

Celem szkolenia jest poruszenie następujących zagadnień:
• Jakie przepisy prawa zobowiązują nas do należytego przetwarzania i przechowywania informacji? Jak interpretować przepis „Każda osoba przechowująca dane osobowe zobowiązana jest do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków celem zabezpieczenia tych danych”?
• Czy zmiana przepisów w nowelizacji o ustawie o ochronie danych osobowych, która wprowadza nowe obowiązki Administratora Danych Osobowych, znacznie zmieniając jego kompetencje, pomoże przedsiębiorcom eliminować ryzyko utraty danych?
• Co robić by przechowywane przez przedsiębiorców informacje były bezpieczne i jak eliminować ryzyko ich utraty ? Case study – przykład przetwarzania danych osobowych przez pracodawców, jakie dane i jak długo mogę być przechowywane.
• Digitalizacja danych – czyli jak efektywnie i bezpiecznie przechowywać informacje.
• E-teczka jako forma nowoczesnego i bezpiecznego przetwarzania informacji pracowniczych.
• Debata nt. proponowanych zmian w kodeksie pracy

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zaproszeniu.
Liczba miejsc ograniczona, bardzo prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie: 61 869 01 00 lub mailem: o.jezierska@wiph.pl

Zaproszenie Iron Mountain

Jaki Poznań, jaka Metropolia

25 lat przemian społeczno-gospodarczych w Polsce pozwala wyciągnąć wnioski i ocenić, które miasta wykorzystały swoje szanse, a które zmarnowały. Nie będę tu oceniał Poznania. W jakim miejscu jesteśmy każdy widzi, raczej chciałbym zwrócić uwagę na to, że na tym konkurencyjnym rynku, aby odnieść sukces i zapewnić sobie satysfakcjonującą dla mieszkańców pozycję, potrzeba coraz odważniejszych, często prekursorskich decyzji powodujących, że zostaniemy zauważeni i przyciągniemy kapitał. 

Czytaj dalej