W dzisiejszym odcinku programu „Okiem Kruka” Wojciech Kruk porozmawia z Marcinem Trydeńskim o organizacji XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Dojdzie również do zamiany ról i to Marcin Trydeński zapyta Wojciecha Kruka o Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Poznaniu.

W specjalnym odcinku programu Pan Wojciech Kruk będzie gospodarzem, jak i gościem odcinka. W roli gospodarza będzie rozmawiać z Panem Marcinem Trydeńskim, Sekretarzem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, o XII Forum Gospodarczym Metropolii Poznań. Natomiast w roli gościa Pan Wojciech Kruk przybliży informacje o Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, której jest Prezydentem.

Z dzisiejszego odcinka programu dowiecie się Państwo o wyjątkowej formie tegorocznego Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które przybierze nowatorski kształt antykonferencji. Pan Marcin Trydeński zdradzi również temat przewodni Forum oraz wyjaśni na jakich zasadach uczestnicy wydarzenia będą brać w nim udział.

Ponadto Pan Wojciech Kruk szczegółowo wyjaśni co to jest Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa, czym się zajmuje oraz jakie podejmuje działania.

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych gospodarce Metropolii Poznań. Skierowane jest ono przede wszystkim do przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych.

Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców oraz ich związki. Misją Izby jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne reprezentowanie interesów regionalnych mikro, małych i średnich firm.

 

LINK: http://okiemkruka.telewizjastk.pl/czytaj/okiem-kruka27