Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi, której przedmiotem jest zapewnienie cateringu podczas paneli dyskusyjnych w 4 terminach (1 x w 2018 roku, 3 x w 2019 roku).

Usługa cateringowa w 4 terminach (1 x w 2018 roku, 3 x w 2019 roku), dla 25 osób (4 x 25 osób). Na usługę składać się będą co najmniej: serwis kawowy oraz lunch (spotkania podczas których usługa będzie realizowana przewidziane są na 8h).

Termin realizacji zamówienia: 2018-2019 (1 x w 2018 roku, 3 x w 2019 roku)

 

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań lub mailowo pod adresem p.konarzewska@wiph.pl, w terminie do 19.10.2018 r. do godz.15.00.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Paula Konarzewska; tel.: 61 869 01 00

formularz oferty WCAM catering na panele dyskusyjne