Mediacja gospodarcza szansą na rozwiązywanie sporów – wywiad

Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie Włodzimierz Bobkiewicz spotkał się z dyrektor ds. mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie mediatorem stałym, Anną Karwowską oraz mediatorem stałym, Jolantą Koczorowską specjalizującymi się w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Celem spotkania było omówienie roli i zalet mediacji w sprawach gospodarczych oraz przybliżenie alternatywnego do postępowania sądowego sposobu rozwiązywania sporów. Czytaj dalej

Poszukiwany wykonawca usługi polegającej na wydaniu książki z wnioskami z paneli dyskusyjnych dla Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi, której przedmiotem jest wydanie pozycji książkowej nt. mediacji (wnioski z paneli dyskusyjnych przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji) wg następującej specyfikacji: Czytaj dalej

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji działa również w Koninie!

W środę, 17 października 2018 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. Z jednej strony porozumienie zostało podpisane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową przy której działa Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji,

Czytaj dalej

Poszukiwana sala na panele dyskusyjne organizowane przez Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi, której przedmiotem jest wynajęcie sali na przeprowadzenie paneli dyskusyjnych w 4 terminach (1 x w 2018 roku, 3 x w 2019 roku), sala na co najmniej 25 osób, na 8 h (4 x 8h).
Sala musi być wyposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzania spotkania (mikrofon lub mikrofony, sprzęt nagłaśniający, możliwość podłączenia komputera i projektora).

Czytaj dalej