Informujemy, że w najbliższym naborze wniosków w ramach Kredytu na innowacje (konkurs skierowany dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców), planuje się wprowadzić ułatwienia dla przedsiębiorstw, poprzez:

  • zniesienie  wymogu innowacyjności inwestycji w skali kraju. Wystarczy, jeśli przedsiębiorca wykaże, że oferowane przez niego produkty lub usługi będą innowacją w prowadzonej przez niego firmie, np. wprowadzi do swojej oferty niewytwarzane dotąd towary, bądź nowy rodzaj świadczonych usług. Nadal będzie warto zgłosić innowacje o wyższej skali – będą one dodatkowo punktowane.
  • możliwość realizacji projektu, także powyżej 6 mln PLN dotacji,
  • możliwość sfinansowania inwestycji do 100% (w tym bezzwrotna dotacja do 70%, w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa).

 

W ramach naboru będzie można sfinansować:

  • prace budowlane,
  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Nadal postawą aplikowania będzie posiadanie przez Wnioskodawcę wyników prac badawczych.

Nabór odbędzie się od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r.

Zachęcam do kontaktu.

Anna Zrobczyńska
Doradca ds. Finansowania Inwestycji
tel. kom.: 609 029 799
e-mail: anna.zrobczynska@metropolisdg.pl