FHT Food & Hospitality Thailand

Realizacja stoiska marki Wielkopolska dla przedsiębiorców oraz instytucji bezpośrednio i pośrednio wspierających MŚP z obszarów inteligentnych specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz dodatkowo „Przemysł jutra”, „Rozwój oparty na ICT”, Wnętrza przyszłości” i „Wyspecjalizowane procesy logistyczne” w ramach działalności zbieżnej z profilem wydarzenia. Czytaj dalej