#ZARAŻAMYDOBROCIĄ to wielka inicjatywa dobrego serca. Inicjatywa podjęta przez Jacka Bogusławskiego, członka zarządu województwa wielkopolskiego, wspólnie z Pilskim Bankiem Żywności. Inicjatywa, którą Państwo również mogą podjąć, do czego gorąco zachęcamy.

W Polsce ponad 2 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, z czego aż 196 tysięcy w Wielkopolsce. Północna część Wielkopolski niestety wciąż należy do subregionów relatywnie najbiedniejszych. Syntetyczny wskaźnik ubóstwa jest najwyższy w powiatach złotowskim, chodzieskim, pilskim, wągrowieckim i tylko minimalnie lepszy w czarnkowsko-trzcianeckim, choć sytuacja w ostatnich latach systematycznie się poprawiała, wraz z malejącym bezrobociem.

Pusty talerz jest więc codziennością wielu osób w naszym najbliższym otoczeniu. Pilski Bank Żywności przychodzi takim rodzinom i osobom z pomocą i przekazuje jedzenie potrzebującym. Nie przerwaliśmy pracy w czasie pandemii, a dzięki środkom z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczamy pracowników banku, działaczy i wolontariuszy organizacji przed ewentualnym zarażeniem.

Pandemia COVID-19 dotyka nie tylko ludzi bogatych, ale najbardziej osoby biedne, które tracą dochody i tym bardziej nie mają środków, aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed niewidzialnym zagrożeniem. Najbardziej niebezpieczne jest pojawienie się ogniska chorobowego wśród osób ubogich, ponieważ może oznaczać szybkie rozprzestrzenianie się choroby oraz wyższy wskaźnik śmiertelności. Ludzie dotknięci ubóstwem nie dysponują środkami na leczenie specjalistyczne, a czas przyjęcia przez lekarza w ramach usług opłacanych przez NFZ jest wciąż odległy.

Pan Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego, wspólnie z Mieczysławem Augustynem, prezesem Pilskiego Banku Żywności, postanowili ogłosić i rozpocząć akcję #ZARAŻAMYDOBROCIĄ,  czyli zbiórkę pieniędzy wśród wielkopolskich przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób dobrego serca, które w 100% zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla osób ubogich w północnej Wielkopolsce oraz osób, które na co dzień zajmują się wydawaniem żywności ubogim. Środki te zostaną dostarczone wraz żywnością wszystkim potrzebującym, którzy odbierają pomoc żywnościową, za pośrednictwem współpracujących z bankiem organizacji charytatywnych bezpośrednio zajmujących się dożywianiem. Akcja jest działaniem apolitycznym i non-profit.

Jeśli chcieliby Państwo wspomóc akcję  #ZARAŻAMYDOBROCIĄ, prosimy o wpłatę dowolnej kwoty na konto Pilskiego Banku Żywności:
02 1090 1320 0000 0000 3202 9822

Istnieje możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania.