Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

Strefa euro – stan i wyzwania

Poznań, 20-21 czerwca 2015 r.

Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania strefy euro. Wezmą w niej udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i słuchacze studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Obszary tematyczne konferencji:
• Teoretyczne podstawy integracji walutowej w świetle doświadczeń strefy euro
• Integracja walutowa w Europie
• Rynek finansowy w warunkach integracji walutowej
• Wpływ integracji walutowej na sytuację społeczno-gospodarczą krajów integrujących się
• Integracja gospodarczo-walutowa i jej konsekwencje dla Polski

Szczegółowe informacje o konferencji zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.ktpipp.ue.poznan.pl

Wszelkie pytania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mfse@ue.poznan.pl

 

Strefa euro stan i wyzwania plakat