W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. odbył się Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Sąd Apelacyjny oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu, wziął udział Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Wojciech Kruk oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – mec. Wojciech Celichowski oraz mec. Tomasz Działyński.

Hasło przewodnie tegorocznego spotkania prawników brzmiało „Prawnicy dla gospodarki”. Przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także reprezentanci samorządów prawniczych oraz rektorzy uczelni wyższych poddali analizie przepisy z różnych dziedzin prawa pod kątem ich znaczenia i wpływu na rozwój gospodarki, a także negatywne skutki niektórych zapisów. W trakcie wydarzenia przeanalizowane zostały również aktualne projekty aktów prawnych z zakresu życia gospodarczego. Spotkanie uświetnił wykład prof. dr hab. Piotra Ostaszewskiego – Prorektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat: „Polskie prawo gospodarcze w perspektywie historycznej i współcześnie”.

Bezpośrednim celem spotkania było przedstawienie propozycji zmian przepisów w taki sposób, aby stały się bardziej przyjazne dla rozwoju gospodarki oraz działalności przedsiębiorców. Jednym z wiodących zagadnień omawianych podczas kongresu był rozwój alternatywnych metod rozstrzygania sporów – arbitrażu i mediacji, a także ich znaczenia dla życia gospodarczego w Polsce.

Obrady zakończyły się podjęciem uchwały, która zostanie udostępniona na stronach internetowych Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu.