Twórcy projektów B+R w ramach programu #SpeedUpPoP mogą pozyskać granty  50 000 PLN na potwierdzenie założeń tworzonej technologii.

Program #SpeedUpPoP skierowany jest do osób i zespołów, które rozwijają innowacyjne technologie i chcą je komercjalizować. Grant w wysokości 50 000 PLN można przeznaczyć na działania PoP (Proof of Principle), czyli weryfikację pomysłu, budowę prototypu, analizy rynkowe, czy też rozwój technologii. W szczególnych przypadkach kwota wsparcia może zostać zwiększona.

Inicjatywa finansowana jest częściowo przez program Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji, rozliczonej w końcowej fazie projektu w ramach jednego dokumentu. W trakcie realizacji przedsięwzicia, zespół współpracuje bezpośrednio z Funduszem.

Inicjatorem programu jest należący do SpeedUp Venture Capital Group Fundusz SpeedUp Bridge Alfa.

Szczegóły dostępne są pod tym linkiem => https://bit.ly/PoPGrants