W poniedziałek 25 maja w salach konferencyjnych biurowca Delta odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie członków Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele prawie 40 firm.

Walne było prowadzone przez Przewodniczącego Rady WIPH, pana Andrzeja Głowackiego, Sprawozdanie z działalności Izby przedstawili wspólnie, Prezydent WIPH Wojciech Kruk oraz wiceprezydent dr inż. Maria Ładzińska-Depko. O finansach izbowych mówił Skarbnik WIPH, pan Romuald Gulczyński, a o sytuacji Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, pan mec. Wojciech Celichowski.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Prezydentowi Izby oraz Radzie a także zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

Podczas spotkania odbyły się uzupełniające wybory na członka Komisji Rewizyjnej WIPH, które wygrał pan Andrzej Szczepańczyk z firmy Conference Management.

 

 

 

 

 

WIPH Prezentacja_WZ-maj2015

 

DSC_0084

DSC_0090