ANALIZA SPRZEDAŻY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W ramach międzynarodowego programu wsparcia ERASMUS+ grupa studentów kierunku ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI przeprowadzi bezpłatnie analizę sprzedaży firm eksportowych.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie FORMULARZA – CHECK UP ORGANIZATIONAL questionnaire i przesłanie go drogą mailową na adres koordynatora projektu a.cicha@wiph.pl

Sales analysis for SME’s

As part of an international project ERASMUS+, a group of project management students will develop a strategic analysis. Please fill in the form if interested. FORM – CHECK UP ORGANIZATIONAL questionnaire and send it by e-mail to the address of the project coordinator a.cicha@wiph.pl