W dniu 20 listopada Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa świętowała Jubileusz 30-lecia swojej działalności we wnętrzach znakomitej Auli Artis – Collegium Da Vinci przy ul. Kutrzeby 10. „30 lat minęło jak jeden dzień…”

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU JUBILEUSZOWEGO pod adresem https://youtu.be/B_zqbL-s7sY 

Rok 1989 przyniósł wiele zmian, w Polsce doszło do demokratycznego zwrotu, a Wielkopolsce powstała pierwsza izba gospodarcza czyli dzisiejsza Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Założycielem i pierwszym Prezydentem WIPH był Michał Wojtczak, od 28 czerwca do 29 listopada 1989, aby następnie przejeść do pracy w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, najpierw jako Wiceminister Rolnictwa, a potem jako Wiceminister Przemysłu.

Mecenas Jerzy Marcin Majewski był pierwszym Prezydent Izby wybranym przez Walne Zgromadzenie od 30 listopada 1989 do 23 czerwca 1991. Mecenas jest także twórca i założycielem pierwszego sądu arbitrażowego.

Dr Andrzej Gawroński – Prezydent Izby od 27 czerwca 1991 do 1996 roku. Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów, prezes firmy Saga Brokers.

Wojciech Kruk – Prezydent Izby od 1996 roku po dziś dzień. Senator RP, II i III i IV kadencji.

W 1997 roku Izba łącząc się z poznańskim oddziałem Krajowej Izby Gospodarczej przejęła funkcję obsługi importowo-eksportowej firm w Wielkopolsce i innych województwach ościennych. Od tego momentu izba wystawia świadectwa pochodzenia i legalizuje dokumenty eksportowe. A tymczasem w kraju kolejne zmiany. W 1997 roku w Polsce uchwalono nową konstytucję.

Na przestrzeni lat od 2000 aż do dziś Izba zrealizowała wiele rozmaitych projektów, rozwijała się i umacniała w swych działaniach.

Bal Wielkopolan: Przez wiele lat Izba organizowała jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń towarzyskich w karnawale. Na izbowych balach bawili się przedsiębiorcy, samorządowcy i politycy. Bale miały charakter charytatywny – zebrane środki wspierały działalność Fundacji PRO VITA prowadzącej Dom Samotnej Matki.

Projekty: Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Szkolenia i warsztaty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorczość Kobiet. Zielony Rynek Pracy. Ochrona Środowiska i Zmiany Klimatu. Klastry. Powiązania sieciowe. Social Media. Arbitraż i Mediacja. To tylko niektóre z tematów, jakimi w swoich projektach zajmowała się Izba.

FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ: Wspólnie z lokalnym samorządem Izba od 12 lat organizuje jedną z najważniejszych, największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez, które są platformą do wymiany doświadczeń i wiedzy świata biznesu, nauki i lokalnych władz.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI: Celem głównym działalności Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji jest ułatwienie obrotu gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności polubownych, pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Duże znaczenie Izba poświęcała projektom budującym współpracę pomiędzy wielkopolskimi firmami i koordynacji ich wspólnych działań. Stąd zaangażowanie w takie klastry jak Mebel Design czy ELPROTECH.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia, poniżej…