W poniedziałek 11 marca zebrało się #Prezydium Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, które skupiło swoje działania na istotnej kwestii dotyczącej obietnic wyborczych, których realizacja jest kluczowa dla wielu przedsiębiorców w naszym regionie.



👉🏻 W skutek czego powstało pismo apelujące do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działania w obszarze zasad rozliczeń składki zdrowotnej.

👉🏻 Ponadto, zarówno #WIPH jak i #PracodawcyRPWielkopolska zwrócili uwagę na potrzebę dialogu i współpracy pomiędzy rządem, a przedstawicielami sektora przedsiębiorców.

👉🏻 #WIPH od początku swojej działalności jest instytucją, która dba o interesy swoich firm członkowskich, dlatego też zachęcamy Państwa do zgłaszania nam ewentualnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

👏🏻 Bardzo dziękujemy @Włodzimierz Bobkiewicz za wyjście z inicjatywą oraz mec. @Tomasz Działyński za przygotowanie pisma!

#WIPHPartnerPrzedsiębiorczości