Szanowni Państwo,

w ramach projektu CAiM realizowane jest kolejne bezpłatne szkolenie pt. „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem – mediacja” kierowane do przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy!

Termin 22.06.2015 g. 9:30
Lokalizacja: OMEGA, Dąbrowskiego 79A, Poznań

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Centra arbitrażu i mediacji – projekt pilotażowy” – Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czy jest mediacja?
W przypadku sporu gospodarczego chodzi o to, żeby uzyskać możliwie szybko rozwiązanie, które zadowala obie strony sporu i pozwala im dalej prowadzić wzajemnie korzystne interesy. Temu właśnie służy mediacja. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość.

Trzeba pamiętać, że nierozwiązane spory gospodarcze generują rzędu 40 miliardów zł rocznie.
Tymczasem w krajach wysoko rozwiniętych mediacje są powszechnie stosowane do rozwiązywania sporów gospodarczych – i tak np. w Wielkiej Brytanii 60 % sporów jest kierowanych do mediacji, z czego ¾ kończy się ugodą. Z kolei w Niemczech w Dolnej Saksonii prawie wszystkie spory gospodarcze są kierowane do mediacji, a 90 % z nich kończy się ugodą.
W Polsce rocznie na około półtora miliona sporów gospodarczych tylko dwa tysiące kierowanych jest do mediacji.
Mediacja ma szereg zalet ważnych dla przedsiębiorcy – między innymi jest zdecydowanie szybsza od postępowania sądowego i jest znacznie tańsza.

Program szkolenia

Zaproszenie

zgloszenie_22_06_2015