Centrum technologiczne budownictwa z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu

Inicjatywa ma stanowić przykład międzynarodowej współpracy, która zjednoczy ponadnarodową sieć organizacji działających w obszarach: edukacji osób dorosłych, transformacji energetycznej, kultury, a także renowacji budynków. Celem projektu będzie umożliwienie zaangażowanym w jego realizację podmiotom podniesienia jakości i znaczeniach działań poprzez internacjonalizację ich działań. Wartością dodaną projektu będzie także wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.  

Czytaj dalej

Zainwestuj w swoich Pracowników nie ponosząc kosztów

Został ogłoszony nabór osób w ramach projektu „Inteligentne kwalifikacje zawodowe”.  Jego celem jest zwiększenie kompetencji oraz kwalifikacji pracowników, a także rozwój kompetencji kadr prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprzez przeprowadzenie szkoleń i egzaminów.
Czytaj dalej

Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe: otwarto nabór na przesyłanie wniosków!

Komisja Europejska ogłosiła pierwszą edycję naboru do składania wniosków w ramach sektora technologii cyfrowych instrumentu „Łącząc Europę” z planowanym budżetem w wysokości 258 mln. Celem naboru jest poprawa infrastruktury łączności cyfrowej w Europie, w szczególności sieci gigabitowych i 5G w całej Unii Europejskiej, a także przyczynienie się do transformacji cyfrowej w Europie. Termin składania wniosków upływa 22 marca br. Czytaj dalej