W.Kruk WALNE2020

Podczas Zgromadzenia Walnego Członków Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, wielkopolscy przedsiębiorcy jednogłośnie podjęli decyzję o wybraniu na nową kadencję Wojciecha Kruka, który z sukcesami kieruje Izbą od 1996 roku.
Ponadto do Prezydium Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej zostali wybrani:

Tomasz Działyński – Wiceprezydent
Wojciech Celichowski – Wiceprezydent
Romuald Gulczyński – Skarbnik
Marcin Trydeński – Sekretarz
Radosław Śliwka– Członek Prezydium
Karol Działoszyński – Członek Prezydium
Włodzimierz Bobkiewicz – Członek Prezydium
Rafał Kaszyński – Członek Prezydium

Podczas spotkania, które odbyło się 22.09.2020 w Hotelu HAMPTON by HILTON Poznań Old Town, przy ulicy Św. Marcin 6 w Poznaniu omówiono również działalność Izby oraz powiązanych jednostek; Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Sądu Arbitrażowego Izby i Organizacji Gospodarczych.

Walne Zgromadzenie Członków Izby udzieliło absolutorium Prezydentowi Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Radzie Wielkopolskiej Izby.
Serdecznie gratulujemy!

Życzymy kolejnych sukcesów oraz dalszego skutecznego wspierania wielkopolskich przedsiębiorców. Z przyjemnością będziemy wspólnie kontynuować te ważne działania i brać czynny udział w rozwoju gospodarczym naszego regionu, jak i całej Wielkopolski.