Zapraszamy do zapoznania się krótkim komentarzem Wojciecha Kruka, Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w sprawie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który dotyczy zniesienia górnego limitu wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Poniżej bezpośredni link do materiału: