Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu strony internetowej dla Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Strona zbudowana w systemie WordPress powinna posiadać co najmniej następujące funkcjonalności i/lub zakładki: aktualności, mediacje, listę mediatorów wraz z sylwetkami i wyszukiwarką, kalendarz wydarzeń, szkolenia, galeria, o nas oraz kontakt (formularz kontaktowy, mapka Google), karuzela z logotypami partnerów.

Strona będzie własnością Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Izby Gospodarczej i opublikowana będzie pod adresem wskazanym przez Zamawiającego.

 

Realizacja zlecenia obejmować będzie:

  1. opracowanie struktury informacyjnej strony
  2. projekt graficzny layoutu
  3. wykonanie strony
  4. instalację i konfigurację na serwerze
  5. testy
  6. optymalizację grafik
  7. przekazanie wszystkich plików źródłowych (kopia zapasowa)
  8. 2h szkolenie dla redaktorów

Termin realizacji zamówienia: 30.05.2018 r.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań w terminie do 25.04.2018 r. do godz.15.00.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor; tel.: 61 869 01 00

formularz oferty WCAM strona www

zapytanie WCAM strona www