Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Gospodarcza na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi kompleksowego sprzątanie powierzchni biurowej (91,75 m2) co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie od kwietnia 2018r. do 30 listopada 2019r.

Termin realizacji zamówienia:04.18-30.11.19

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w sekretariacie Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, ul. Św. Marcin 24/402, 61-805 Poznań w terminie do 23.04.2018 r. do godz.15.00.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Jakub Sitek – Dyrektor WIPH; tel.: 61 869 01 00

formularz oferty WCAM sprzątaniezapytanie WCAM sprzątanie