Szanowni Państwo, BGK ogłosił nabór wniosków w ramach POIR 3.2.2. Kredyt na innowacje (konkurs skierowany dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców), w którym wprowadzono ułatwienia dla przedsiębiorstw:

  • zniesiono  wymóg innowacyjności inwestycji w skali kraju. Wnioskodawca musi wykazać, że oferowane przez niego produkty/usługi będą innowacją w prowadzonym przez niego przedsiębiorstwie. Jednocześnie innowacyjność w skali kraju, bądź świata pozwoli pozyskać dodatkowe punktu.
  • możliwość realizacji projektów do 50 mln EUR (nie wskazano minimalnej wartości projektu)
  • zniesienie wymogu 25% wkładu własnego – możliwości sfinansowania inwestycji do 100% (w tym bezzwrotna dotacja do 70%, w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa).

W ramach naboru będzie można sfinansować:

  • zakup robót i materiałów budowlanych,
  • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia środków trwałych, w tym środków transportu,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Nadal postawą aplikowania jest posiadanie przez Wnioskodawcę wyników prac badawczych, w postaci: prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych bądź przemysłowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wnioski można składać w terminie: od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r.

 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z ekspertem członkowskiej firmy Metropolis Doradztwo Gospodarcze, specjalizującej się w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów unijnych:

Anna Zrobczyńska
Doradca ds. Finansowania Inwestycji
tel. kom.: 609 029 799
e-mail: anna.zrobczynska@metropolisdg.pl