Z bólem i smutkiem obserwujemy agresję Rosji na państwo i naród ukraiński. Jest to atak skierowany nie tylko w Ukrainę, ale również w nas i w nasze wartości. W imieniu naszych firm członkowskich oraz partnerów wyrażamy pełną solidarność ze społeczeństwem ukraińskim, przedsiębiorcami, rodzinami oraz wszystkimi, którzy walczą o wolność i niepodległość Ukrainy.

Apelujemy do przedsiębiorców o zatrudnianie ukraińskich obywateli oraz pełne zrozumienie ich trudnej sytuacji życiowej i bytowej. Prosimy o kompleksową pomoc w organizacji opieki nad dziećmi zatrudnianych osób. Rekomendujemy szukanie rozwiązań, które umożliwią elastyczny czas pracy lub pracę w mniejszym wymiarze godzin, a także stworzenie właściwych warunków do zapewnienia odpowiedniej opieki nad dziećmi przy zakładzie pracy lub w jego pobliżu.

Cieszymy się z jedności Polaków i oferowanego wsparcia materialnego dla Ukraińców. Jednakże apelujemy o racjonalną i przemyślaną pomoc, która nie będzie marnotrawiła efektów Państwa zaangażowania. Dlatego rekomendujemy wsparcie finansowe i wpłaty na pomoc Ukrainie poprzez Polski Czerwony Krzyż, Polską Akcję Humanitarną lub inną sprawdzoną i szanowaną przez Państwa organizację. Na stronach internetowych powyższych organizacji (www.pck.pl; www.pah.org.pl)  są podane numery kont oraz cele, na które są przeznaczane środki.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa nie pozostaje obojętna na krzywdę oraz cierpienie naszych wschodnich Sąsiadów. Dlatego zamierzamy aktywnie włączyć się w kojarzenie osób poszukujących pracy z przedsiębiorcami. Doprowadzimy i zintensyfikujemy spotkania z wielkopolskimi pracodawcami, podczas których będziemy przekonywać do tworzenia nowych miejsc pracy oraz pełnego otwarcia się na ukraińską kadrę pracowników. Ponadto oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i pracowników w kontakcie z jednostkami administracji w celu usprawnienia procesu zatrudnienia.

Jako Przewodniczący Wielkopolskiej Rady 30, zrzeszającej prezesów największych organizacji gospodarczych Wielkopolski, zwrócimy się z apelem do Rządu RP o pilne wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających przedsiębiorcom zatrudnienie uchodźców z Ukrainy, wsparcie ich działań  zmierzających  do udzielenia pomocy w znalezieniu zakwaterowania, jak i zorganizowania opieki nad dziećmi. Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych, szybkich działań i koordynacji poczynań Rządu RP, samorządów, jak i wszystkich lokalnych inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że Wielkopolanie i nasi przedsiębiorcy, znani ze społecznej odpowiedzialności, po raz kolejny nie zawiodą.

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

Dokument do pobrania. Kliknij tutaj.