Już 7 lutego 2023 pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców! Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w 2023 r.

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dofinansowanie na projekty:

  • B+R w ramach działania 1.1.1 Ścieżka SMART – pierwszy nabór zostanie ogłoszony już 7 lutego.

  • w ramach działania SMART będą przyjmowane w ramach zaplanowanych aż 10 konkursach.

  • uznane za Projekty Ważne, będące przedmiotem zainteresowania całej UE – IPCEI (important projects of common European interest) w ramach działanie 2.10 IPCEI-ogłoszenie 15 lutego, nabór potrwa do 14 kwietnia.

  • na promocję marki innowacyjnych MŚP czyli wyjazdy na targi i misje w ramach działania 2.25 – ogłoszenie naboru planowane na 24 maja, zakończenie przyjmowania wniosków 20 września.

  • wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług, czyli działanie 2.32 Kredyt technologiczny -ogłoszenie naboru już 9 marca 2023 r., zakończenie naboru 31 maja 2023 r.

  • na inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne w ramach nowego działania 3.1 Kredyt ekologiczny. Planowane są dwa nabory: 6 czerwca – 17 sierpnia oraz 27 sierpnia do 21 listopada.

W tym ostatnim naborze, poza przedsiębiorcami z sektora MŚP wnioskować będą mogły

  • Small mid-cap – „mała spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.
  • Mid-cap – „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji (small mid-caps)

ZAPRASZAMY DO NIEZOBOWIĄZUJĄCYCH I BEZPŁATNYCH KONSUTACJI z naszymi DORADCAMI z METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o..

 

Magdalena Tuszyńska
k: 609 049 858
e: magdalena.tuszynska@metropolisdg.pl
Paulina Walczak
k: 602 329 276
e: paulina.szypa@metropolisdg.pl
Iwona Poliwka
k: 605 290 939
e: iwona.poliwka@metropolisdg.pl 
Anna Zrobczyńska
k: 609 029 799
e: anna.zrobczynska@metropolisdg.pl

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zakopiańska 197
60-467 Poznań

www.metropolisdg.pl