Wciąż rozwijamy naszą współpracę ze środowiskiem prawniczym. Zarząd Izby podpisał Porozumienie o współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu.
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Okręgowa Rada Adwokacka od lat razem pracują przy projektach sądownictwa arbitrażowego i Centrów Arbitrażu i Mediacji. Poszerzyliśmy współpracę o:

– uczestnictwo wspólnie z izbami gospodarczymi w procesie powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego,

– propagowanie idei pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez działalność edukacyjną wśród adwokatów, aplikantów adwokackich i przedstawicieli biznesu, dotyczącą sądownictwa arbitrażowego.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie oczekiwane efekty. O nowościach będziemy Was informować na bieżąco.