Z inicjatywy Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Pana Wojciecha Kruka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa, doszło do konstruktywnego spotkania przedstawicieli najważniejszych organizacji gospodarczych regionu z władzami miasta oraz dyrektorami poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania.

Podczas spotkania zostało omówionych kilka ważnych inwestycji oraz aspektów rozwoju stolicy Wielkopolski. W imieniu przedsiębiorców zostały wymienione pomysły i opinie w sprawie realizacji poszczególnych miejskich przedsięwzięć. Na spotkaniu inaugurującym rozmawialiśmy m.in. o:

– przyszłym Parku Historii Poznania,

– powołania Naczelnego Architekta Miasta,

– zagospodarowaniu przestrzennym i kreowaniu terenów pod inwestycje,

– rewitalizacji terenów Golęcina,

– budynku starego Dworca PKP,

– modernizacji ul. Obornickiej,

– nowym budynku Filharmonii Poznańskiej,

– zagospodarowaniu Placu Wiosny Ludów.

Jest to początek cyklicznych spotkań samorządu gospodarczego z władzami miasta, na których będą poruszane ważne kwestie dla lokalnych przedsiębiorców.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pracodawców RP Wielkopolska, Loży Wielkopolskiej BCC, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Wielkopolskiej Izby Turystycznej oraz Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług.