Wielkopolska wspiera przedsiębiorców również poprzez szkolenie pracowników, realizowane w oparciu o indywidualne wskazania pracodawcy. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane tematy zrealizowane w 2015 roku dla wielkopolskich firm.
Zainteresowanych przeprowadzeniem szkoleń prosimy o kontakt z panią Danutą Łabrzycką, tel. +48 61 8690113 mail: d.labrzycka@wiph.pl

 • Autoprezentacja – wzorowy profil portiera
 • Autoprezentacja, czyli budowanie wizerunku przedstawiciela regionalnego
 • Budowa, utrzymanie i rozwój partnerskich relacji biznesowych
 • Controlling i budżetowanie kosztów
 • DOBÓR NAJEMCÓW W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH GWARANTUJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE RENTOWNOŚCI
 • E commerce w firmie handlowo- usługowej
 • E-commerce w firmie handlowo-usługowej . Zarządzanie sklepem internetowym
 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Excel – formuły i funkcje
 • Excel – listy i tablice
 • Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego
 • Excel zaawansowany – listy i tablice
 • Gospodarka magazynowa
 • Indywidualny coaching dla specjalistów
 • Indywidualny coaching menadżerski
 • Interakcje i skuteczne przekazywanie informacji
 • Kierowanie konfliktem na hali produkcyjnej
 • Mediacje i negocjacje. Kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie problemów
 • Mentoring w pracy szefa
 • MS Power Point 2013, Outlook, Word, Excel
 • Obsługa SAP- środki trwałe w systemie SAP. Pytania i odpowiedzi
 • Obsługa SAP. Należności / zobowiązania determinanty wykorzystania narzędzia i oprogramowania
 • Obsługa SAP- moduł F1/CO/AA środki Trwałe
 • Odchudzanie produkcji, czyli zarządzanie stratą z zastosowaniem 5S, TPM, Lean Manufactoring i VSM
 • Podstawy rysunku technicznego
 • Profesjonalne negocjacje biznesowe
 • Prospecting – metody i sposoby poszukiwania klienta
 • Rozszerzenie  działalności handlowej poprzez znalezienie nowych kontrahentów
 • szkolenie – wózki widłowe
 • Szkolenie przygotowawcze w zakresie urządzeń instalacji energetycznych wraz z egzaminem G1,G2, G3
 • Szkoła bezpiecznej jazdy
 • Techniki motywacyjne. Techniki i metody motywowania podwładnych
 • Trening asertywności
 • Trening menedżerski
 • Trening prowadzenia trudnych rozmów
 • Trening reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pierwsza pomoc.
 • Twórcze i kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Warsztaty z zakresu budowy planu strategicznego firmy SPINKO sp z o.o.
 • Warsztaty dla mistrzów. Odchudzanie produkcji
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Zarządzanie projektami w praktyce
 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką IPMA wraz z certyfikacją na poziom D
 • ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE, W OPARCIU O METODĘ POMODORO I SYSTEM GETTING THINGS DONE
 • Zarządzanie zmianą