Dzisiaj spotkałem się z Grupą pasjonatów i ekspertów z zakresu Smart City, która jest pokłosiem XII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Dyskutowaliśmy nad formą współpracy między mieszkańcami, biznesem, samorządem i nauką w zakresie tematyki smart.

W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wzięli udział przedstawiciele miasta Poznania na czele z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Smart City, przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, Uniwersytetu Ekonomicznego, przedstawiciele biznesu i stowarzyszeń. Nie zabrakło również przedstawiciela startupów oraz wybitnego specjalisty z dziedziny Smart City Pana Dariusza Stasika, Członka Rady Programowej Smart City Forum.

Pan Prezes Stasik zaznaczył, że Smart City to nie tylko technologia ułatwiająca funkcjonowanie miastu. Smart City to przede wszystkim miasto szczęśliwych ludzi. Żyjące w nim społeczeństwo jest zdrowe, produktywne oraz mogące się rozwijać osobiście.

Jako Prezydent zapewniłem wsparcie Izby dla działań z zakresu Smart City, jak również w kontakcie i współpracy przedsiębiorców z samorządem.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa coraz bardziej SMART!

***

Dariusz Stasik
Prezes Zarządu i CEO W.P.I.P. Sp. z o.o., CEO SAVE THE PLANET Sp. z o.o., Prezes GOOD TIME FOUNDATION. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ICAN Institute w Warszawie. Entuzjasta Smart City, przedsiębiorca, inwestor, pasjonat startupów oraz prelegent.