W ubiegłym tygodniu Pan Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wraz z Panem Grzegorzem Marciniakiem, Przewodniczącym Wielkopolskiego Porozumienia Izb Gospodarczych, spotkali się z Panem Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Wizyta Pana Rzecznika była okazją do omówienia aktualnych zagadnień dotyczących wsparcia przedsiębiorców w trudnym okresie gospodarczo-społecznym. Wymiana pomysłów i doświadczeń pomogła uporządkować oraz ułożyć wstępny plan wspólnego działania na rzecz przedsiębiorców. Pan Rzecznik był pod wrażeniem zjednoczenia się i podjęcia wspólnych inicjatyw samorządów gospodarczych w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Izb Gospodarczych, w skład którego wchodzi 5 Izb z naszego województwa – Poznania, Piły, Kalisza, Konina, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego.

Pan Rzecznik dostrzegł również aktywne działania Izby na rzecz promocji i rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych (Wielkopolski Sąd Arbitrażowy, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji). Zaproponował kandydaturę przedstawiciela Izby do prac w Zespole ds. Mediacji i Arbitrażu w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Zachęcamy do zapoznania się działalnością WSA ora WCAiM.

Ponadto Pan Rzecznik poprosił o przedstawienie inicjatywy Izby, którą jest Platforma Ofert Pracy dla Uchodźców z Ukrainy. Dzięki Platformie przedsiębiorcy mogą zgłaszać oferty pracy dla Obywateli Ukrainy.  Platforma jest intuicyjna, bezpłatna, a oferty pracy są weryfikowane i tłumaczone na język ukraiński. Dzięki Platformie Uchodźcy z Ukrainy mogą zapoznać się z ofertami pracy w sposób prosty i czytelny. Pan Rzecznik zobowiązał się do rozpowszechnienia Platformy Ofert Pracy za pomocą swoich kanałów komunikacyjnych.

Wielkopolska Izby Przemysłowo-Handlowa oraz Biuro Rzecznika MŚP zaplanowali spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona realna pomoc interwencyjna Rzecznika MŚP na rzecz przedsiębiorcy. O szczegółach wydarzenia poinformujemy w najbliższym czasie.

W spotkaniu udział wzięli również: Pani dr Izabela Hasińska, Dyrektor Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP z siedzibą w Poznaniu, r. pr. Tomasz Działyński, Wiceprezydent WIPH oraz Pan Jakub Sitek, Dyrektor WIPH.