Stan epidemii i jej następstwa to dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza i prawna dla wszystkich przedsiębiorców. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, we współpracy z kancelariami prawnymi zrzeszonymi w Izbie, uruchamia program bezpłatnego wsparcia prawnego dla swoich członków. W ramach programu, każdy członek Izby otrzymać może fachową informację prawną odnośnie istniejących regulacji i instrumentów prawnych pozwalających dostosować się do nowych realiów rynkowych. Konsultacja dotyczyć może m.in.:

– kwestii związanych z systemem wsparcia uruchomionym przez państwo, w ramach tzw. tarcz antykryzysowych i finansowej,

– zakazów, ograniczeń i zaleceń obowiązujących na terenie kraju,

– ogólnych regulacji prawnych, których zastosowanie jest pośrednim skutkiem stanu epidemii.

Uzyskanie informacji prawnej możliwe jest poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami kancelarii wskazanych poniżej:

 • adw. Rafał Kaszyński, mail: r.kaszynski@kladwokaci.pl, Kaszyński Lewandowski Adwokaci sp.p.


 • r. pr. Artur Meissner, mail: a.meissner@mkparnter.com.pl, Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner sp. k.


 • r. pr. Bogdan Fijałkowski, mail: office@fijalkowski.com.pl, Kancelaria Prawna Bogdan Fijałkowski


 • adw. Jerzy Celichowski, mail: jcelichowski@kancelaria-csp.pl, Celichowscy Służewska-Woźnicka spółka partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych


  Poniżej będziemy sukcesywnie umieszczać wybrane pytania przesłane przez przedsiębiorców oraz odpowiedzi udzielone przez kancelarie prawne. Ufamy, że już na tym etapie będziemy mogli Państwu pomóc.


  Jakie są zasady przeprowadzania zgromadzeń wspólników w czasie epidemii Covid-19 (stan na dzień 16 czerwca 2020 rok)?

  Odpowiedź:

  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) zmodyfikowano ograniczenia organizowania spotkań na tle epidemii Covid-19 – postanowiono ograniczyć spotkania i zebrania, poza takimi, na których uczestniczy maksymalnie 150 osób. Oznacza to, iż obecnie dozwolone jest organizowanie zgromadzeń wspólników w tradycyjny sposób, o ile liczba uczestników nie przekracza 150 osób. Należy jednak pamiętać o wymogach i zaleceniach epidemiologiczno-sanitarnych, które dostępne są na rządowej stronie https://www.gov.pl.

  W ramach „tarczy antykryzysowej” przedłużono o 3 miesiące terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych. Wprowadzono również zmiany w ustawie kodeks spółek handlowych w celu upowszechnienia możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określić muszą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w takim zgromadzeniu.

  Warto pamiętać o tym, że zgromadzenie wspólników co do zasady odbyć się musi w siedzibie spółki – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego, przewodniczący zgromadzenia i protokolant powinni być fizycznie w siedzibie spółki w celu przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – muszą oni m.in. podpisać protokół z przeprowadzonego zgromadzenia.