Izba podpisała Porozumienie o współpracy z kolejnym silnym Partnerem. To Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Dziekanem prof. Tomaszem Nieborakiem.

Zgodnie z porozumieniem Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wydział Prawa i Administracji UAM wyraziły zamiar współdziałania w badaniu, analizie i promowaniu prawnych zagadnień związanych z prawami przedsiębiorców i ich ochroną, jak również wspierania rozwoju mediacji i arbitrażu, w szczególności poprzez:

✅uczestniczeniu wspólnie z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgową Radą Adwokacką oraz izbami gospodarczymi w procesie powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego,
✅propagowanie idei pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez działalność edukacyjną i naukową dotyczącą sądownictwa arbitrażowego i mediacji,
✅współpracę przy organizacji szkoleń oraz konferencji naukowych dotyczących arbitrażu i mediacji.

To kolejny, bardzo ważny i jeden z ostatnich kroków do powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Niedługo przekażemy kolejne informacje.