Z ogromną przykrością i żalem żegnamy Remigiusza Wachowiaka, współzałożyciela oraz wieloletniego cenionego i szanowanego Skarbnika i Członka Prezydium Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Remigiusz Wachowiak był człowiekiem o wielkiej charyzmie i dobroci. Z zaangażowaniem wspierał i rozwijał lokalną przedsiębiorczość. Wzór dla organizacji gospodarczych, który z wizją podchodził do każdego zadania. Osoba emanująca skromnością i przyjaznym podejściem do drugiego człowieka. Jesteśmy dumni z naszej wieloletniej znajomości i współpracy.

Remigiusz Wachowiak był współzałożycielem i wieloletnim działaczem naszej Izby. Prywatnie miłośnik ptaków i przyrody, który utworzył na własnych gruntach pierwszy w Polsce prywatny rezerwat przyrody – „Gubińskie Mokradła”. Autor i wydawca książki o rezerwacie oraz inicjator wielu finansowych działań ochronnych przyrody.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Najbliższych.