Już w ponad czterdziestu firmach z sektora MŚP uczestniczących w projekcie „Zarządzanie innowacją” dokonują się pozytywne zmiany. Liderem projektu są Pracodawcy RP.

W ramach inicjatywy, objętej honorowym patronatem Ministra Gospodarki, oferowane jest wsparcie doradcze dla firm w zakresie opracowywania pomysłów innowacyjnych i planów ich wdrażania. Zadaniem doradców ds. innowacji jest przedstawienie wypracowanego przez pracowników pomysłu w formie funkcjonalnej strategii.

Przedsiębiorcy potrzebują konkretnych rozwiązań i pomysłów na rozwój swojej działalności. Dlatego osobisty doradca, który został do nas oddelegowany na czas trwania projektu, to prawdziwy skarb. Niektóre, wspólnie wymyślone idee dalszej działalności firmy, jak np. utworzenie sieci dystrybucyjnej, zaczynają już funkcjonować. W wyniku tej współpracy został wypracowany CRM, czyli system relacji z klientami, który w tej chwili jest już wdrażany w naszej firmie – mówi Monika Majcher, Prezes Eolis Global.

Cały wywiad dostępny na stronie: http://www.pracodawcy24.pl/innowacja-rozwoj-pieniadze-gwarantem-sukcesu/.

Wydawać by się mogło, że obecność właściciela przedsiębiorstwa na sesjach z pracownikami zablokuje lub przynajmniej ograniczy swobodę wypowiedzi. Tymczasem przykłady pokazują, że tak nie jest. Na przykład w Hurtowni Ryb „Akwen” zarządzający zachęcał do wyrażania  opinii – zauważa doradca ds. innowacji Mirosław Moskała. – Oczywiście sesje odbywają się pod opieką moderatora, który kieruje wymianę poglądów na odpowiednie tory.

Kolejny etap rekrutacji rozpoczął się 2 czerwca 2014 roku. Dodatkowych informacji udziela Jowita Walicka, tel: 22 5188772, e-mail: j.walicka@pracodawcyrp.pl.

Na stronie http://www.zarzadzanieinnowacja.pl/index.php/uczestnicy mogą Państwo poznać uczestników projektu i dołączyć do prestiżowego grona firm innowatorów.