Programy wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców i obowiązki beneficjentów w świetle uwarunkowań prawnych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną możliwości uzyskania dofinansowania, główne założenia programów unijnych oraz związane z nimi obowiązki ciążące na beneficjencie. W programie: omówienie dostępnych w Wielkopolsce programów dotacyjnych i związanych z ich realizacją aspektów prawnych, a także ochrona danych osobowych jako niezbędny element realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
Czytaj dalej