Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Szkolenie „MEDIACJA – ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W FIRMIE”

17 października 2023 g. 09:30 - 18 października 2023 g. 16:00

Zapraszamy na 2 dniowe szkolenie: „WPROWADZENIE MEDIACJI DO KULTURY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM W FIRMIE”.


Szkolenie na temat wprowadzenia kultury mediacji do organizacji ma na celu nauczenie uczestników, jak wdrożyć i utrzymać praktyki mediacji w ich miejscu pracy. Obejmuje ono nie tylko proces mediacji jako taki, ale także sposób, w jaki mediacja może stać się integralną częścią kultury organizacji.


Informacje

Data: 17-18.10.2023r. w godzinach 09:30-16:00

Miejsce: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Św. Marcin 24, lok. 402 (powierzchnia biurowa Galerii MM)


Rejestracja

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@wiph.pl

WAŻNE

 • BILETY: 1399 zł brutto, 999 zł brutto dla firm zrzeszonych w WIPH.
 • Aby rejestracja przebiegła pomyślnie, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Mediacja” oraz podać następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko, firma, telefon, adres e-mail do kontaktu.
 • Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma fakturę.

Cel Szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z mediacją jako narzędziem zarządzania konfliktem.
 • Nauczenie, jak wdrożyć mediację jako część kultury organizacji.
 • Rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania konfliktem

Dla Kogo?

 • Kadra Zarządzająca
 • Menadżerowie zespołów
 • Pracownicy działu zasobów ludzkich
 • Wszyscy pracownicy zainteresowani rozwojem umiejętności mediacyjnych

Program Szkolenia

1. Wprowadzenie do Mediacji (1 godzina)

 • Konflikt wpisany w naturę ludzką jako neutralne wydarzenie prowadzące do pozytywnych lub negatywnych rezultatów
 • Co to jest mediacja i dlaczego jest ważna?

2. Umiejętności i Techniki Mediacyjne (5 godziny)

 • Kluczowe umiejętności, takie jak aktywne słuchanie, negocjowanie i budowanie zaufania.
 • Ćwiczenia praktyczne i symulacje.

3. Wprowadzenie Kultury Mediacji w Organizacji (3 godziny)

 • Strategie na rzecz promowania kultury mediacji.
 • Jak zaangażować zarząd i pracowników?
 • Studia przypadków i najlepsze praktyki.

4. Planowanie i Wdrażanie (2 godziny)

 • Jak zacząć: planowanie i ustalanie celów.
 • Wyzwania i jak im zaradzić.
 • Śledzenie i ocena postępów.

5. Pytania i Odpowiedzi, Podsumowanie (1 godzina)

 • Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Podsumowanie szkolenia

Metody Szkoleniowe

 • Case study, burza mózgów, odgrywanie ról, praca w grupach.

Materiały szkoleniowe

 • Materiały do ćwiczeń praktycznych.
 • Każdy uczestnik otrzymuje komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Czas Trwania

 • Szkolenie/warsztat dwudniowy 2x po 6 godz.

Prowadzący

Katarzyna Radziejewska

Mediator, wykładowca, niezależny konsultant biznesowy w budowaniu relacji i komunikacji oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Moderator spotkań wewnątrz firm
i z interesariuszami z otoczenia organizacji. Praktyk mediacji w organizacji oraz w sporach rodzinnych i biznesowych. Wykłada przedmioty mediacyjne( min. mediacje w pracy) na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.

Prowadziła seminarium dla mediatorów pt. „ Mediacje w obszarze pracy” na  temat: „Budowanie kultury mediacji w organizacji” – w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”, organizowane przez Centralny Instytut Analiz Polityczno – Prawnych.

Absolwentka UAM w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy na Wydziałe Prawa i Administracji UAM Poznaniu. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu mediacji pracowniczych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji. A także szkolenie „Mediacja w Międzynarodowych Sprawach Spadkowych” – Fomento – Fostering Mediation in Cross-Border Civil and Succession Matters organizowane w ramach programu Justice 2014-2020.

Autorka bloga edukacyjnego #kulisymediacji i publikacji na temat mediacji w międzynarodowych sporach biznesowych.  Członek zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez koordynatora ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego celem było wypracowanie dobrych praktyk współpracy sądu z mediatorami oraz pouczenia dla stron w zakresie mediacji. Prelegentka na konferencjach min.: IV Międzynarodowej Konferencji ADR Space Study Uniwersytet Wrocławski 2019r. i „Mediacja szansą dla każdego” – Gniezno 2021.

Marzena Bilińska-Fiałkowska

Od 2018 roku mediator stały Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wpisana na listę mediatorów w sporach zbiorowych ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Absolwentka Prawa w Biznesie, studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje oraz w ramach tych studiów szkolenia z Mediacji zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Uzyskała certyfikat: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” – kwalifikacja PRK 5 (wydany przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych).
Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych i cywilnych. Posiada certyfikat Franklin University potwierdzający umiejętności w zakresie negocjacji. Ekspert branżowy do spraw europejskich.

Przez 26 lat prowadziła działalność gospodarczą. Współpracując z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą brała udział w spotkaniach mediacyjnych między usługobiorcą i usługodawcą od 1987 roku.
Uczestniczyła w programach unijnych jako delegat Związku Rzemiosła Polskiego w Komisji Europejskiej w ramach dialogu społecznego.
Brała aktywny udział w projekcie i współpracy przy wdrażaniu działań mających na celu włączenie ZRP, jako rzecznika interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w prace Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ukierunkowane na sprawy branżowe.

Mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz były członek Zarządu Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu. Uczestniczy w licznych konferencjach organizowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z cyklu „Poznański Salon Mediacji”, konferencjach Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu „ 5 wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy”, konferencjach UAM – „Mediacja w administracji”, Mediatorzy dla Poznania – Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018r. Nadto brała udział w seminarium organizowanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu – „Zasady sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków”.

W 2022 roku uzyskała kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” PRK5 – po przystąpieniu do walidacji w ramach realizacji Krajowego rejestru mediatorów – projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.


Szkolenie Mediacja
Szkolenie Mediacja

Szczegóły

Start:
17 października 2023 g. 09:30
Koniec:
18 października 2023 g. 16:00